VBL

Innhold

Artikler

Vis filtrering

85 resultater

Type artikkel
Velg område
85 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet

  Sjekkliste ved serviceoppdrag

  Bransjene i byggenæringen har utarbeidet en felles sjekkliste for serviceoppdrag. Mange oppdrag i privathjem kan utføres hvis det gjennomføres gode sikkerhetstiltak. Det skal være trygt for både kunde og håndverker. Last ned sjekklisten her.

 2. Nyhet

  Smittevern på byggeplass

  Dette er BNLs anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte.

 3. Nyhet

  Strakstiltak for bedrifter

  Fredag 13. 3 la regjeringen frem den første av i alt tre tiltakspakker for næringslivet.

 4. Nyhet

  Koronaviruset: NHO svarer

  NHO anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Her finner du svar på de fem mest stilte spørsmålene NHO får om viruset.

 5. Nyhet

  Bygg- og anleggsteknikk: Nye læreplaner

  Alle de ti utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag får nye læreplaner fra høsten  av.  De nye læreplanene er mer spisset og det er tydeligere kompetansemål.

 6. Nyhet

  Webinar: Vil du selge til offentlig sektor og bli en god leverandør?

  Offentlige anskaffelser er et marked på snart 600 milliarder kroner. Markedet er åpent for gründere og små bedrifter, men hvordan skal du komme deg inn på det? Bli med på gratis webinar i regi av NHO 2. mars.

 7. Nyhet

  Lindab støtter VBL

  Visste du at Lindab årlig bidrar med økonomisk støtte til VBL? - Vi heier på VBL som gjør en viktig jobb på flere fronter for å sikre en seriøs og bærekraftig byggenæring, sier salgssjef i Lindab, Ingvar Skogland.

 8. Nyhet

  Bekymret for opplæringskontorene

  I forslaget til ny Opplæringslov (NOU 2019: 23) foreslås endringer som vil kunne få store konsekvenser, spesielt for opplæringskontorenes rolle fremover. VBL mener opplæringskontorene utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å ivareta lærlingenes utdanning, og er skeptisk til å overlate dette ansvaret til skole og fylkeskommune.

 9. Nyhet

  Nordisk avfallssamarbeid

  Det er varslet en innstramming av kravene knyttet til avfallsreduksjon, noe som vil kreve stor omstilling for VBLs medlemsbedrifter. Et nytt nordisk samarbeid er derfor under oppseiling for å forberede bransjen på mer bærekraftig drift.

 10. Nyhet

  Byggkvalitetutvalget foreslår store endringer

  Etter to års arbeid har Byggkvalitetsutvalget nå avlevert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartement. Utvalgets forslag vil kunne endre mange forhold på byggeplassen. VBL setter ned eget utvalg for å gjennomgå rapporten og utarbeide sitt høringssvar.