VBL

Innhold

- Alle ledd må bidra!

Drøye åtte måneder har gått siden det nordiske samarbeidsprosjektet «Metal waste reduction in tinsmith workshop» offisielt ble sparket i gang. Målet er å redusere mengden metall sendt til gjenvinning med 30 prosent og hvert land stiller med en liten gruppe referansebedrifter. Vi har tatt en prat med de fire norske deltakerne, først ut er Langnes og Bakkan AS/ Air Comfort Trøndelag AS.

Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning ble etablert allerede i 1961 av Nils Langnes og Bjarne Bakkan. I år feirer dermed bedriften imponerende 60 år.

I dag er bedriften delt opp i 2 søsterbedrifter Langnes og Bakkan (LBB) som en ren blikkenslagerbedrift og Air Comfort Trøndelag (ACT) som fra 2010 har vært totalleverandør innen ventilasjon. LBB har i dag 14 ansatte fordelt på to avdelinger, mens ACT har 37 ansatte fordelt på tre avdelinger.

Morten Langnes (LBB) og Tore Lundsaunet (Air Comfort Trøndelag) er bedriftens representanter i prosjektet.

Hvorfor sa dere ja til å blir med som referansebedrifter i det nordiske avfallsprosjektet?
- Dette er et interessant tema i forhold til miljø. Både når det gjelder avfall på verksted og byggplass, kostnader, men også det å åpne for muligheter for å tenke nytt både når det gjelder produksjon og produkter.

Hvor bevisste har dere vært med tanke på bærekraft og sirkularitet  i bedriften før prosjektet startet?
- Fokuset på miljøet og sortering er noe vi har hatt over mange år. Dette er noe som gir oss struktur, ryddighet , orden og kvalitet på sluttproduktet.
- Etter vi ble miljøfyrtårnsertifisert fikk vi bekreftet at mye var på plass hos oss, men vi fikk en bedre dokumentasjon og tallfestet effekten av å være miljøbevisst.

Har dette endret seg etter dere ble med i prosjektet?
- Nei, ikke foreløpig siden vi allerede var godt i gang. Men vi har fått et innblikk hvordan andre gjør dette.

Hva håper dere skal komme ut av prosjektet for egen bedrift?
- Vi ønsker å delta for å øke fokuset på nettopp miljø og avfall. Slik at dette får et bærekraftig resultat for våre medarbeidere i alle ledd.

Hva håper dere skal komme ut av prosjektet for bransjen?
- At alle har en felles forståelse på hvordan vi som bransje kan ta vare på miljøet på best mulig måte.  

Hva mener dere er veien å gå for å redusere mengden metall sendt til gjenvinning?
- Det viktigste er at alle ledd i bransjen er med på å prioritere det. Både kunde, leverandører, arkitekter og entreprenører må ha samme mål for at vi skal lykkes.