VBL

Innhold

31 % melder om lavere ordrereserve enn normalt

I den nyeste koronaundersøkelsen melder 46 % av VBL-medlemmene om business as usual, mens 31 % har lavere ordrereserve enn normalt.

NHOs koronaundersøkelse gjennomføres jevnlig blant alle medlemsbedrifter. I undersøkelsen avsluttet 11. mai 2021 svarer 1 av 4 bedrifter i byggenæringen at de har opplevd avlysninger og utsatte prosjekter. Det bekymrer Jon Sandnes, adm. dir. i BNL, som i likhet med næringen forøvrig er nervøs for høsten 2021 - og våren 2022.
Koronakrisen er ikke over for den ordrebaserte byggenæringen på lang tid ennå.

Selv om kommuneøkonomien styrkes i revidert nasjonalbudsjett, er det viktig at kommuner og fylkeskommuner får ordrene ut i markedet. I denne undersøkelsen svarer kun 2 % av  bedriftene at de har opplevd at  byggeprosjekter i regi av kommuner og fylkeskommuner har økt. 

– For mange bedrifter i næringen er det offentlige en svært viktig kunde. Gjennom pandemien har vi vært bekymret for at byggeprosjekter vil bli en salderingspost når budsjettene er presset, sier Sandnes.

Hele 25 % av BNL-bedriftene har opplevd av kommunale og fylkeskommunale prosjekter er blitt avlyst/utsatt med begrunnelse i korona.

Tall fra VBL-bedrifter

NB! Kun 26 av VBLs medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen. Vi skal derfor være forsiktig med å konkludere utfra et såpass lite utvalg.

Her kan du se tallene for byggenæringen samlet.

I juni 2020 svarte 9 % av VBLs medlemsbedrifter at de vurderte konkurs som sannsynlig, i september steg tallet til 17 %. I november synker tallet til 5 %, mens vi i mai 2021 ser en liten økning til 8 %.

6 % svarte at de planla oppsigelser i juni, dette steg til 14 % i august - og har deretter steget til 17 % både i september og oktober. I mai 2021 har dette sunket til 4 %. 8 % har allerede gjennomført oppsigelser.

40 % av bedriftene sier både i september og oktober 2021 at de opplever redusert ordrereserve. I mai 2021 har dette sunket til 31 %.

Hele 54 % av VBLs medlemmer har opplevd forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset, mens 38 % har opplevd lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre.

54 % av respondentene sier de vil ta inn like mange eller flere lærlinger i år sammenlignet med i fjor.