VBL

Innhold

44 prosent av VBL-bedriftene har permittert ansatte

Det viser tall fra NHOs siste medlemsundersøkelse. Samtidig melder 87 prosent at de ikke planlegger oppsigelser som følge av koronaviruset.

74 prosent av bedriftene oppgir at de opplever lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre.

Jon Sandnes, BNL tror mange kanselleringer skyldes en redsel for smitte, men også at kundens egen økonomi  er mer usikker.

– Det er viktig å presisere at byggenæringen tar smittevern på alvor og bidrar i den nasjonale dugnaden mot smittespredning. Vi skal passe på våre folk, og kundene våre. Det skal være trygt å bestille håndverker. Derfor har vi sammen med våre bransjer også laget gode smittevernsveiledere både til bedrift og kunde, sier han videre.

Last ned brosjyren Trygge håndverkere her.

En av de store bekymringene er ordrereserven.  - Dagens produksjon ble avtalt før krisen rammet Norge, næringen trenger nye kontrakter nå, sier Jon Sandnes videre.

– Det vil derfor være helt avgjørende om vi skal klare å holde hjulene i gang at blant annet kommunene blir styrket slik at vedlikeholdsprosjekter som gagner hele samfunnet kan igangsettes, sier han.

Tiltak som virker

Bedriftene har i undersøkelsen vurdert regjeringens ulike krisetiltak, og det er tydelig hvilke som virker best for VBLs medlemmer.

  • Redusert arbeidsgiveravgift: 66 prosent
  • Reduksjon i arbeidsgivers lønnsplikt fra 15 til 2 dager ved permittering: 80 prosent
  • Reduksjon i arbeidsgiverperioden for betaling av syke- og omsorgspenger: 77 prosent
  • Arbeidstakere får "full lønn" i 20 dager ved permittering: 77 prosent

23 prosent av VBL-medlemmene vurderer at det er reell risiko for at bedriften kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset. 13 prosent planlegger oppsigelser, en liten nedgang fra forrige måneds 17 prosent.

  • 54 prosent opplever forsinkelser eller kanselleringer av leveranser fra leverandører.
  • 49 prosent melder om lavere omsetning enn for samme periode i fjor.
  • 5 prosent har allerede gjennomført oppsigelser.