VBL

Innhold

  • VBL
  • Nyhetsarkiv
  • 8 av 10 ventilasjons- og blikkenslagerbedrifter mangler folk

8 av 10 VBL-bedrifter mangler folk

Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig spørreundersøkelsen "Byggenæringens fremtidsbarometer". De første  publiserte tallene varsler om dyster lesning når hele rapporten slippes i mars.

Undersøkelsen, som ble gjennomført i januar 2020 blant alle medlemsbedrifter i BNL-familien, stiller spørsmål om ulike forhold ved bedriftene og hvordan de ser på den økonomiske fremtiden, deriblant kompetansebehov.

Halvparten av bedriftene i undersøkelsen (45 prosent) svarer at de sliter med å få tak i fagarbeidere.

– Undersøkelsen bekrefter Kompetansebehovsutvalget (KBU) rapport som også peker på at mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i byggenæringen, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnsutvikling i BNL. 

Leeggard mener at stor etterspørsel etter kompetanse vil gi jobbutsikter til de av landets 16-åringer som velger bygg- og anleggsteknikk.

1. mars som er fristen for videregående opplæring.

– Det er også store forskjeller mellom bransjene. Hele åtte av ti bedrifter innen ventilasjon- og blikkenslagere, anleggsgartnere og takentreprenørene svarer at de sliter med å få tak i fagfolk.

Lærlinger

67 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen klarer å få tak i lærlinger. Her er det imdlertid også store variasjoner innen ulike fag.

– Det er spesielt de mindre fagene også her som sliter med å få tak i lærlinger, men 86 prosent av rørleggerbedriftene tak i lærlinger.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser også at bedrifter i byggenæringen flinkest i klassen til å ta inn lærlinger. – Ved utgangen av 2019 hadde 86 prosent av søkerne som gikk bygg og anleggsteknikk fått seg læreplass.

Les hele saken hos BNL.

Om undersøkelsen:

Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant bransjeforeningenes medlemsbedrifter. Spørsmål stilles om ulike forhold ved bedriftene og hvordan de ser på den økonomiske fremtiden.

·Undersøkelsen er sendt ut på e-post til over 3300 bedriftsledere.

·Over 700 bedrifter har svart.

·Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 7. januar til 24. januar 2020

·Svarene i undersøkelsen er ikke veid. Det innebærer at hver bedrift teller like mye selv om det er store forskjeller i størrelsen på bedriftene.

Hele undersøkelsen Byggenæringens Fremtidsbarometer 2020 blir lansert i mars