87 søkere til VG2 KEM

Nyhet

Publisert

Denne uken ble den nasjonale oversikten over antall søkere til videregående skole offentliggjort. - På landsbasis er vi meget godt fornøyd, sier daglig leder i VBL, Ane Dyrnes. Hun påpeker dog at det fortsatt er en jobb å gjøre for å sikre utdanningstilbud i fylker med få søkere.


I fylkene Oslo, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, og Viken er det tilstrekkelig antall søkere til å opprette klasser. Men siden det er forskjeller på søkermassen fylkene i mellom vil det noen steder opprettes både en og to KEM- klasser, mens det andre steder er mest aktuelt med kombinasjonsklasser med andre fag .

Les mer om årets søkertall i Blikkenslageren: Denne skolen har rekordsøking til blikkenslagerfaget

Ikke helt avklart

- Søkertallene viser hvor mange som har hatt VG2 KEM som sitt førstevalg, så hvor mange vi ender opp med til slutt avhenger også av de som har oss som sitt andre- eller tredjevalg. Dersom disse ikke får tilslag på førstevalget sitt kan det hende noen av de kommer til oss, sier Dyrnes.

I Agder og Innlandet er det kun 4 søkere per fylke. - Dersom vi ikke får til kombinasjonsløsninger her vil vi nok miste disse søkerne til andre fag.

VBL er nå i dialog med opplæringskontorene og lokale krefter for å undersøke muligheten for å få på plass et tilbud. Dette gjelder også i Møre og Romsdal, samt i landets nordligste fylker hvor situasjonen er kritisk.

- I Nordland og Troms og Finnmark har fylkeskommunene kuttet en rekke utdanningsløp innen yrkesfag, slik at det ikke en gang har vært mulig å søke. Dette vil på sikt få store konsekvenser for næringslivet i landsdelen, sier Dyrnes. Her jobber VBL nå sammen med de andre bransjene i BNL om en felles plan for å sette yrkesfag høyere opp på agendaen i regionen.

Første året uten rørleggerne

Siden dette er første skoleår hvor rør er skilt ut fra utdanningstilbudet i VG2 KEM, kan ikke årets tall automatisk sammenlignes med fjorårets.

- Det er først neste år når vi ser hvor mange av årets 87 søkere som signerer lærekontrakt i ventilasjons- og blikkenslagerfaget vi får et tydelig svar på om pilen peker riktig vei, sier Dyrnes.

Lokalt engasjement avgjør

I tillegg til de rekrutteringsaktiviteter som gjennomføres av VBL sentralt, er det mange engasjerte opplæringskontorer og faglærere som virkelig står på for faget og utgjør en avgjørende rolle for det lokale tilbudet.

- Det viktigste for bransjens del er at vi fått utdannet nok fremtidige blikkenslagere, sier Dyrnes. - Vi er derfor svært positive til lokale varianter hvor man slår sammen klasser eller går sammen med bedriftene om gode løsninger for å sikre et godt tilbud.