-Fokus på bærekraft gir økonomisk gevinst

Nyhet

Publisert

F.v. daglig leder Margit B. Roth, representant i prosjektet Rune Rysjedal, samt ansatte fra verkstedet Artur Galek og Tim Rune Butz. De to sistnevnte har kontroll over all avfallshåndtering og sortering/gjenbruk av materialer som foregår innen verkstedområdet.

Det nordiske samarbeidsprosjektet «Metal waste reduction in tinsmith workshops» skal levere sin sluttrapport i mars 2022. Prosjektet er opprettet på initiativ fra VBL, og fire norske referansebedrifter deltar. Vi har tatt en prat med en av dem - Førde Metallprodukt AS.

Førde Metallprodukt AS, også kjent som FMP, ble etablert i 1989. Bedriften har hele tiden vært lokalisert i Førde, men flyttet i 2015 inn i helt nye arbeidslokaler med verksted og kontor tilpasset deres behov

Bedriften har 14 ansatte, deriblant 1 lærling - og utfører oppdrag innen fasade og tak, ventilasjon og produksjon til eget bruk og videresalg.

Rune Rysjadal representerer FMP i det nordiske avfallsprosjektet. Vi har tatt en prat med han og daglig leder, Margit B. Roth.

Hvorfor sa dere ja til å bli med på Metal waste reduction- prosjektet?

 - Etter at vi i flere år har hatt fokus på sortering og sirkulærøkonomi internt i bedriften, så vi det som nyttig og spennende å delta i prosjektet. Gjennom artikler i fagtidsskrifter har vi registrert at en del bedrifter strever med disse temaene. Prosjektet har blitt en fin arena for å utveksle ideer og diskutere ulike problemstillinger, og vi forsøker å bidra med vår erfaring på en positiv måte.

Hvor bevisste har dere vært med tanke på bærekraft og sirkularitet  i bedriften før prosjektet startet?

- Som nevnt har vi de siste åra hatt mye fokus på utnytting av materialer, sortering, avfallshandtering, sirkulering og miljø.  Vi har forsøkt å tilegne oss kunnskap om temaet, samt følge opp avfallsforskriften.  I 2019 til 2020 oppnådde vi en sorteringsgrad på 86 % og materialsvinn er også kraftig redusert.  Det totale bilde viser oss en positiv økonomisk gevinst.

Har dere endret på noe etter dere ble med i prosjektet?

- Prosjektet har gitt oss økt bevissthet, forståelse og kunnskap om temaet delt med andre aktører og bedrifter. Vi ser også at ansatte er blitt svært positive til å delta i prosessen og synes det er fint at bedriften deltar i et slikt prosjekt.

Hva håper dere skal komme ut av prosjektet for egen bedrift?

- Vi håper at alle i organisasjonen ytterligere vil øke sitt fokus på utnyttelse av materialer, materialsvinn og hva sirkulær økonomi innebærer.

Hva håper dere skal komme ut av prosjektet for bransjen?

- Vi håper at bransjen kan redusere ytterligere sitt metallavfall og nå målet på 30 %, eller enda bedre.  I tillegg har prosjektet gitt inspirasjon og økt innsatsvilje.

- Vi tenker også at ved å fremstå i felleskap, blikkenslagere og samarbeidsaktører, vil vi kunne fremstå som en seriøs, bevisst og ansvarsfull bransje.

Artur Galek og Tim Rune Butz viser innretning for sortering av materialkapp som kan nyttes videre.

 

Har dere noen praktiske tips for å redusere metallavfall i egen bedrift?

- Et vesentlig punkt for reduksjon av metallavfall er å sette ting i system fra bestilling til ferdig produkt.  Utarbeide system for bestilling, lagring, sirkulering, sortering og så videre.   Det er også viktig at ansatte er en del av dette arbeidet.  Da vil en kunne oppnå at systemet vil arbeide for en. Dette vil også gi økonomisk gevinst for bedriftene.    

Her kan du lese mer om hvorfor HABI og Langnes & Bakkan / Aircomfort deltar i prosjektet.