VBL

Innhold

Bekymret for opplæringskontorene

I forslaget til ny Opplæringslov (NOU 2019: 23) foreslås endringer som vil kunne få store konsekvenser, spesielt for opplæringskontorenes rolle fremover. VBL mener opplæringskontorene utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å ivareta lærlingenes utdanning, og er skeptisk til å overlate dette ansvaret til skole og fylkeskommune.

Opplæringskontorene er i lovforslaget foreslått å miste rollen som opplæringsbedrift.
BNL inviterte derfor opplæringskontorene til diskusjon om lovutvalgets rapport i januar. Her deltok også daglig leder i VBL, Ane Dyrnes. 

- Opplæringskontorene er bekymret for hva som vil skje med dem og de oppgaver de utfører, sier Ane Dyrnes.

- Det er VBLs standpunkt at opplæringskontorene utfører viktige oppgaver i dag som verken skolen eller fylkeskommunen er rustet til å overta. Vi er også skeptiske til hvordan en slik endring vil påvirke den innflytelsen våre medlemsbedrifter har på gjennomføringen av fagutdanningen. 

Da lovforslaget ble offentliggjort like før jul i 2019 var BNL tydelige på hvor de mener skoen trykker.

- Vi legger spesielt merke til at utvalget foreslår vesentlige endringer i kapittelet om videregående opplæring i bedrift.(kap 29), sa Jørgen Leegaard den gang.

Les artikkelen hos BNL her.

– Dette begrenser opplæringskontorenes mulighet til å være med å gjennomføre en kvalitetssikret opplæring i bedrift.

I tillegg foreslås det å ta fra y-nemdene – det vil si partene-  deres avgjørende innflytelse på dimensjoneringen av skoleplasser i fylkene.

– Dette kan bidra til at det blir vanskeligere å skaffe læreplasser til de som kommer fra skolen Vg2 yrkesfag, sa Leegard.