BNLs forventninger til ny regjering

Nyhet

Publisert

Med ny regjering på trappene har BNL tydelige forventninger til de rødgrønne. – Byggenæringen trenger en regjering som vil samarbeide og tilrettelegge for gode rammevilkår for å bli grønnere, mer lønnsom og at det skal lønne seg å være seriøs, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

BNL vil gå sammen med NHO og bransjene for å se hvordan man kan samarbeide med den nye regjeringen og Stortinget på best mulig måte.

For bedriftene i byggenæringen er det viktig at en ny regjering prioriterer politikk som legger til rette for den grønne omstillingen. Og BNL vil fremme saker som gir gode rammevilkår for medlemsbedriftene.

– Byggenæringen skal ta vår del av samfunnsansvaret og bidra til å redusere klimagassutslipp. Vi vil samarbeide med myndigheter og bedrifter om dette, og det må lønne seg å velge grønne løsninger, sier Leegaard.

Videre er det behov for politikk som får folk til å velge riktig utdannelse og mulighet til å dekke Norges og næringslivets behov.

– Byggenæringen har et stort kompetansebehov og vi mangler fagarbeidere. Et viktig mål for byggenæringen er å sørge for at vi har tilstrekkelig god fagkompetanse. Flere ungdom må velge våre fag og vi må få et større mangfold inn i næringen. Vi mener regjeringen må vise at de mener alvor når de sier at de vil satse på å styrke yrkesfagene, sier han.

Seriøsitet i arbeidslivet

Tiltak for å fremme et seriøst arbeidsliv er også en prioritert fanesak for BNL. 

– Fremtidens arbeidsliv må være et seriøst arbeidsliv. Ny regjering må tilrettelegge for sunn konkurranse på like vilkår hvor seriøse bedrifter må være foretrukne, sier Leegaard.

BNL foreslår blant annet at de innfører tiltak som for eksempel å etablere LilleDoffin etter modell fra NHO og BNL for å sikre at tilbud under terskelverdi kommer ut i markedet. Det vil være et godt verktøy for deltakelse for mindre håndverksbedrifter.  

Før valget ble Fellesforbundet og BNL enige om hva som bør legges til grunn for en Norgesmodell for byggenæringen.
Se de ti punktene som skal sikre en seriøs og lønnsom byggenæring her.