VBL

Innhold

Bygg- og anleggsteknikk: Nye læreplaner

Alle de ti utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag får nye læreplaner fra høsten  av.  De nye læreplanene er mer spisset og det er tydeligere kompetansemål.

Les hele saken hos BNL.no

- Næringen har deltatt i utviklingen av de nye læreplanene og lærerplanene reflekterer også de store trendene i samfunnet hvor behov for mer kunnskap om bruk av digitale verktøy og hvordan man skal møte det grønne skiftet, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

 For utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk vil endringene i hovedsak bety følgende:

  • Fra høsten vil læreplanen i bygg – og anleggsteknikk legge vekt på helse, miljø og sikkerhet i enda større grad enn tidligere.
  • Elevene skal lære hvordan sikkerhet ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver, i tillegg til konkret kunnskap om for eksempel stillasbygging og varme arbeider.
  • Utdanningsdirektoratet legger vekt på hvordan teknologisk utvikling stiller krav til valg av verktøy og gjennomføring av arbeidsoppdrag. Elevene skal lære hvordan miljø- og klimaendringer kan prege bygg- og anleggsbransjen, og hvorfor ulike byggetradisjoner påvirker byggeskikk og kulturarv.
  • Bærekraftig utvikling er viktig i bygg- og anleggsbransjen, og elevene vil lære hvordan de kan velge løsninger som gir lite miljøavtrykk. Dette handler blant annet om bærekraftig behandling av avfall, riktig valg av materialer, utnyttelse av materialer og vedlikehold av verktøy og maskiner.
  • Programområdet anleggsgartner hørte tidligere til under utdanningsprogrammet naturbruk, men er fra høsten 2020 flyttet til bygg- og anleggsteknikk .

Mer informasjon om de nye læreplanene finner du her.