Bygg rygg!

Nyhet

Publisert

Muskel- og skjelettplager rammer flest og koster mest. Hvordan kan bedrifter jobbe forebyggende og følge opp ansatte med muskel- og skjelettplager?

IA - bransjeprogram for bygg- og anleggsbransjen inviterer bedrifter til å bli med i prosjektet «Bygg Rygg». 

Muskel- og skjelettplager er den aller største enkeltårsaken til sykefravær og tapte dagsverk i bygg- og anleggsbransjen. 49% av de med fravær oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben. 80% vil oppleve ryggplager i løpet av livet – uavhengig av hva slags yrke og interesser en har. Vi klarer ikke å forebygge at alle slike plager oppstår, men vi kan forebygge konsekvensene av de, og bidra til at de ikke varer lenger enn nødvendig.

Helseplager er en del av livet, og oftest går de over av seg selv. Men for å håndtere mest mulig hensiktsmessig, ta gode valg og redusere konsekvensene av plagene er det viktig å ha kunnskap. Dersom du vet hvordan kroppen er bygd opp, hva den tåler, hvordan den kan rustes til å tåle belastning, og hva som er lurt å gjøre når plagene oppstår, blir det lettere å fungere i jobb til tross for plager.

Effektive og robuste arbeidsmiljø oppstår når arbeidstagere er trygge på helseplagene, arbeidsplassen er rustet til å ta imot ansatte, og ledere vet hvordan de kan jobbe inkluderende.

Forebygging og mestring av helseplager og oppfølging av sykemeldte bør inngå i det systematiske HMS-arbeidet. KUNNSKAP GIR MESTRING

«Bygg Rygg» bidrar med:

  • Helseinformasjon om muskel- og skjelettplager til alle ansatte i bygg- og anleggsbransjen
  • Opplæringsmodul for ledere og annet nøkkelpersonell
  • Digitalt og tilgjengelig på telefon/ipad/pc, tekstet på norsk og engelsk
  • Oppfølging, kompetanseløft og erfaringsutveksling for leder, tillitsvalgte, verneombud og HR
  • Lederstøtte og jevnlig oppfølging

Bygg Rygg støttes av Forskningsrådet, via Forregion-VT, og skal forskes på av USN.

Bedrifter som ønsker å delta kan søke støtte fra IA- bransjeprogram for bygg og anleggsnæringen.

Les mer om prosjektet hos BNL.no