VBL

Innhold

Byggkvalitetutvalget foreslår store endringer

Etter to års arbeid har Byggkvalitetsutvalget nå avlevert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartement. Utvalgets forslag vil kunne endre mange forhold på byggeplassen. VBL setter ned eget utvalg for å gjennomgå rapporten og utarbeide sitt høringssvar.

Her kan du lese rapporten: Forsvarlig byggkvalitet.

En av de store endringene er at alt ansvar i byggeprosessen plasseres hos tiltakshaver og at ansvarsrettsystemet Sentral godkjenning avvikles. Videre foreslås det at kvalifikasjoner knyttes til person og ikke foretaket.

- Vi må bruke litt tid på å gå grundig gjennom rapporten, men umiddelbart ser vi at en endring hvor kvalifikasjonskrav følger person og ikke bedrift kan være positivt, sier daglig leder i VBL Ane Dyrnes.
- Dersom ordningen med ansvarsrett og sentral godkjenning skal fjernes må det på plass et alternativt system for å sikre byggkvalitet. Foreløpig ser jeg ingen tydelige signaler her, fortsetter Dyrnes.

For krav om dokumentert kompetanse, skeptisk til register over feil

– Vi er for krav om dokumentert kompetanse, bedre samordning ved innhenting av dokumentasjon for de ulike prosjektene, ulike krav utfra størrelse på bedrift og prosjekt, og ikke minst ulike sanksjoner, sier styreleder i VBL  Jan Henrik Nygård, i en kommentar til Blikkenslagere.no

Han mener dog det er et bomskudd å innføre et register over feil per bedrift.

Nå skal et utvalg bruke tid på å gjennomgå rapporten nøye.

- Jeg oppfatter store deler av rapporten som en beskrivelse av nåsituasjonen, med få konkrete forslag til hvordan man skal løse de utfordringene som beskrives, sier Dyrnes.

- VBL setter derfor ned en arbeidsgruppe som skal ta stilling til innholdet, og som skal utarbeide et standpunkt i forbindelse med høringen som kommer.

Arbeidsgruppen består per dags dato av Bent Sæthre, Egil Pettersen og Ane Dyrnes.