Bygningsferien 2022

Nyhet

Publisert

BNL og Fellesforbundet er enige om at bygningsferien 2022 legges til uke 28, 29, og 30.

Altså fra mandag 11. juli til og med fredag 29. juli.

Partene anbefaler videre at de resterende feriedagene (totalt 25) plasseres på følgende måte:

Påsken 2022: 3 feriedager
Fredag 27. mai 2022: 1 feriedag
Sommerferien 2022: 15 feriedager
Julen 2022: 4 feriedager

Annen plassering av ferien ved lokal avtale.
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.

Les mer om opparbeidelse av ferie, avtalefestede feriedager og ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år her.