VBL

Innhold

Den digitale byggeplassen - ny etterutdanning

Byggenæringen tar i bruk digitale verktøy og digitale byggeplasser krever digital kompetanse i alle ledd. I januar 2020 starter Fagskolen Oslo Akershus etterutdanningen "Den digitale fagarbeider".

"Den digitale fagarbeider" er et tilbud til bedrifter i byggenæringen og deres medarbeidere slik at de kan styrke sin digitale kompetanse og arbeide mer effektivt.

Praktisk digital kompetanse
Fagarbeidere i produksjonen må kunne håndtere digitale modeller av bygg og tekniske anlegg, og digital kompetanse er en forutsetning for god samhandling og kommunikasjon i prosjektene.

Fagskolen Oslo Akershus har utviklet pilotenutdanningen i samarbeid med BNL og Fellesforbundet, og i prosessen har de fått innspill fra en rekke bedrifter. Modulene er praktisk rettet og kan gjennomføres mens man er i full jobb.

Etter planen skal utdanningen tilbys flere steder etterhvert.
Søknadsfristen er 15. desember

Last ned brosjyre om etterutdanningen her.