VBL

Innhold

Trøndelag: Hvordan gjennomføre gode byggeprosjekter i distriktene?

Og hvordan kan prosjektene bidra til lokal næringsutvikling? 9. mars inviteres offentlige byggherrer og leverandører i byggeprosjekter til en digital dialogkonferanse. Konferansen retter seg mot aktører i Trøndelag og tilgrensende regioner, som Helgeland, Nordmøre, Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen.

Les mer og meld deg på her.

Dato: 9. mars
Tidspunkt: 09:00-11:30

Målgruppene for dialogkonferansen er offentlige byggherrer, som kommuner, og leverandørmarkedet (f.eks. entreprenører, fag/VVS/elektro/byggmestre, maskinentreprenører, rådgivere etc.).  

Arrangementet er gratis og du får tilsendt lenke i forkant.

Vi ser på  erfaringer med ulike gjennomføringsmodeller i byggeprosjekter fra kommuner og leverandører, presentasjoner fra kommuner om kommende bygganskaffelser/prosjekter, og jobber sammen i gruppearbeid med spørsmål knyttet til problemstillingen.