En svært god start!

1. mars avsluttet VBL første kampanjeperiode for rekrutteringsprosjektet Bli Blikkenslager. Hvordan har det gått?

- I februar 2020 gjennomførte vi en omfattende spørreundersøkelse blant 200 10. klassinger og deres foreldre. Her ble det klart for oss at vår aller største utfordring er manglende kjennskap til ventilasjons- og blikkenslagerfaget, sier daglig leder i VBL, Ane Dyrnes.
- Gjennom samtaler med elever som har valgt faget ble det tydelig at vi må vise hva faget og yrket innebærer, og bli flinkere til å synliggjøre det som er spesielt for ventilasjons- og blikkenslagerfaget.
 
Med dette som bakgrunn er det gjennomført en rekke aktiviteter det siste året:
 


Digital synlighet ekstra viktig
 
Med koronapandemien fulgte avlyste utdanningsmesser og mange stengte skoler, det førte også til at flere aktiviteter i prosjektet måtte fremskyndes. 
 
- At vi satte i gang med filmproduksjon og annonsering allerede i fjor er en direkte konsekvens av korona. Når vi mister de vanlige møteplassene våre er det ekstra viktig at vi lager innhold som kan møte ungdom der de er, og ikke gjør oss avhengige av at de skal komme til oss.  

Kampanjeresultater

1. januar gikk startskuddet for en større annonsekampanje på YouTube, der kortversjoner av rekrutteringsfilmen ble vist som annonser på kjente ungdomskanaler. Etter 8 ukers kampanje er filmene sett over 270.000 ganger bare her. Hele 89 % har sett hele filmen - uten å lukke eller scrolle videre, det vitner om at innholdet har truffet.

Parallelt med YouTube ble det gjennomført kampanjer både på Snapchat og Instagram. - På Snapchat så vi også et enormt engasjement. Over 880.000 visninger og svært mange klikk videre til nettsiden, forteller Ane.

En ny og uformell test ble brukt som utgangspunkt for annonser på Instagram; Passer ventilasjons- og blikkenslagerfaget for deg? Også her var det mange som lot seg fenge.
- Med disse annonsene nådde vi ut til over 100.000 personer, og hele 1800 av dem klikket seg videre inn for å ta testen.

Samlet sett førte annonseringen til hele 7.800 unike besøkende på nettsiden, og sammenlignet med tilsvarende kampanjer har Bli blikkenslager veldig gode resultater.
- Så langt har dette vært en kjempesuksess!

Spent på søkertallene

VBL har hatt to mål for årets kampanje:
1. Øke kjennskapen til ventilasjons- og blikkenslagerfaget generelt
2. Vekke interessen for faget i målgruppen
 
- Resultatene viser at vi har lykkes med det vi satte oss fore, men om vi har klart å konvertere interessen til faktiske søkertall er for tidlig å si, sier Ane Dyrnes.
 
Med rørleggerfaget ute av VG2 KEM, og en kraftig reduksjon i antall utdanningstilbud, står ventilasjons- og blikkenslagerfaget overfor en krevende tid.
 
- Dette understreker hvor viktig det er for oss å jobbe aktivt og langsiktig med rekruttering, avslutter Dyrnes.