Enighet om nye permitteringsregler

Utvidelsen i regelverket innebærer at permitterte kan gå tilbake i jobb hos arbeidsgiver i inntil 10 uker, uten at det regnes som en ny permittering dersom bedriften må stenge ned på nytt.

Tidligere var denne perioden på 6 uker. Det gjør det mindre risikabelt for bedriftene å hente permitterte arbeidstakere tilbake. NHO og LO er enige om at utvidelsen skal vare ut september.

Bedriftene slipper altså ny varsling, ny arbeidsgiverperiode og ny søknad om dagpenger. En betingelse er også da at utvidet avbruddsperiode ikke skal påvirke den enkeltes dagpengesak negativt.

Dette vil redusere arbeidsgivers risiko og gjøre det lettere å hente folk tilbake i jobb.

Les hele saken hos NHO.