VBL

Innhold

Er du forberedt hvis en av dine ansatte blir utsatt for en ulykke?

En ulykke kommer brått og rammer i tillegg til den ansatte også bedriften og de pårørende. Og det forventes at arbeidsgiver håndterer saken profesjonelt. Med VBLs yrkesskadeforsikring fra Matrix kan du få bistand.


– Ofte er man selv like mye i villrede som skadelidte og pårørende, og det er lett å bli usikker på hvem man skal ringe. Hva sier jeg til de pårørende eller i verste fall etterlatte? Hvilke konsekvenser kan ulykken medføre? Hovedfokus er å bistå den skadelidte så godt som mulig, men i mindre virksomheter ønsker mange at de hadde hjelp til dette, sier daglig leder Håvard Hellum i Matrix Insurance.

Når det verste skjer

I 2017 mistet en 39 år gammel midlertidig ansatt produksjonsarbeider fra Øst-Europa en arm etter at den kom inn i en maskin. Han arbeidet ved et bearbeidingsanlegg - bare en uke etter at han ankom Norge.
Medisinske rådgivere for Matrix' servicetelefon fastslo raskt at den skadelidte mannen ikke hadde noe personlig nettverk å støtte seg til, eller fastlege som kunne ta seg av ham etter at han ble utskrevet fra sykehus. 
I denne prekære fasen, var det tydelig at det var nødvendig å gripe inn for å kunne oppnå en mest mulig fullstendig bedring. Det var også spørsmål om kompensasjon.

Bistand fra Matrix

– Servicetelefonens medarbeidere innså at han fant det vanskelig å tilpasse seg livet etter operasjonen, både fysisk og mentalt. Aktiviteter som de fleste av oss tar for gitt, som for eksempel å klippe fingerneglene, ga ham betydelig besvær. Videre hjelp var opplagt nødvendig, sier Håvard Hellum.

Ved hjelp av arbeidsgiverens forsikring fikk mannen dermed en skadebehandler som arbeidet tett sammen med advokater og ordnet med vurdering, pleie og etterbehandling.

– Det ble etablert ordninger for fysikalsk terapi to ganger i uken så snart han kom hjem. Takket være hurtig og grundig inngripen fra det medisinske teamet, er denne personen i gradvis bedring og på vei til å reintegreres i arbeidslivet, sier Hellum.

I dag har mannen mottatt støtte til språkopplæring, hatt en arbeidsvurdering og hjelp til å søke etter et egnet bosted. Han arbeider tre timer om dagen på en skole og hans personlige liv er i bedring. Han får behandling fra sykehuset mot smerter samt terapi for å forbedre funksjonsdyktigheten for armprotesen.

 Yrkesskadeforsikring fra Matrix

Yrkesskadeforsikringen fra Matrix er utviklet nettopp for å gi bedriftsledere mindre å bekymre seg for. ASP (Aktivt skadereduserende program), gir en rekke fordeler hvis ulykken skulle være ute.
Matrix har vært VBLs samarbeidspartner i snart 25 år og utover en gunstig avtale om yrkesskadeforsikring, bistår de gjerne medlemmer med generell rådgivning, tilbud på forsikringer eller gjennomgang av eksisterende dekninger.


Les mer om VBLs samarbeid med Matrix her eller kontakt dem direkte:
E-post: post@matrixinsurance.no
Telefon: 23 20 79 20