VBL

Innhold

Fagbrev på jobb

Visste du at det finnes en ordning der ufaglærte som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette?

– Norge trenger flere fagarbeidere, og nå vil det bli enklere for ufaglærte å formalisere kompetansen de har. Jeg håper mange vil benytte seg av ordningen og tar fag- og svennebrev, sa kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner da denne ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet i 2018.

Tidligere har kravet vært at man enten må ha fullført læretiden som lærling eller ha minimum fem års heltidspraksis i faget for å melde seg opp til fagprøven. Med den nye ordningen kreves det kun et års heltidspraksis i faget før man kan søke om å inngå kontrakt om fagbrev på jobb. Kandidaten får opplæring og veiledning i praksisperioden, og varigheten vil avhenge av det enkelte fag og kandidatens realkompetanse.

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Ordningen skal stille samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater.

Nysgjerrig? Her kan du lese mer om Fagbrev på jobb.