Forskriftsfester smittervern på byggeplasser

Bergen har allerede egen forskrift for smittevernfaglig drift av byggeplasser. Nå følger Oslo etter.

Oslo kommune har varslet at de vil innføre egne forskriftsfestede regler for smittevern på byggeplasser. Forsettelig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil 6 måneder.
De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser.

BNL er invitert til å bistå med innspill til den nye forskriften, på samme måte som de gjorde i Bergen. 

- Vi har blant annet påpekt utfordringer med begrensninger på bevegelse mellom byggeplasser som er en problemstilling i Bergen. Vi håper på at Oslo kommune fatter vedtak som vil muliggjøre både smittevern, men også nødvendig aktivitet i vår næring. Vi har også formidlet at BNLs medlemsbedrifter tar smittevern svært på alvor, og tåler strenge reguleringer, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL. 

Forskrift for byggeplasser i Oslo er altså ikke ferdigstilt ennå, men BNL følger saken fortløpende og informerer så raskt som mulig.