Fortsatt tillatt å slippe inn håndverkeren

Sosiale restriksjoner til tross - håndverkere bryter ikke regler og forskrifter når de gjennomfører arbeid og befaring i private boliger.

De nye koronarestriksjonene har to hensikter: de skal hindre smitte å komme inn i landet og stanse smittespredning blant venner og familie. Håndverkere har ikke fått yrkesforbud.

NHO er tydelig på at regjeringen ikke har stengt ned virksomheten til håndverksbedrifter.
Det er dermed ikke noe i veien for å gjennomføre - eller planlegge oppdrag i private hjem.

Dette er regjeringens nye regler og anbefalinger.

Sjekkliste for serviceoppdrag

I fjor utarbeidet bransjene i byggenæringen en felles sjekkliste for serviceoppdrag.

Last ned sjekklisten her

  • Overordnet skal alle følge rådene som til enhver tid gis fra myndighetene.
  • Alle oppdrag risikovurderes og man skal spørre kunden om det er mistanke om smitte der oppdraget skal utføres.
  • Kunde kontaktes i forkant slik at arbeidsoppgavene er godt beskrevet før håndverker kommer. Arbeidsområdet skal være ryddet og så godt som mulig rengjort og kun en person møter håndverker og viser han/henne til arbeidsstedet. Generelle råd om avstand og ikke å håndhilse gjelder selvsagt.
  • Håndverker stiller til oppdraget med rene hender, rent utstyr, gjennomfører jobben med det verneutstyr som er nødvendig og forlater arbeidsstedet ryddet.
  • Ved mistanke om smitte eller at arbeidet skal utføres på en helseinstitusjon, må det vurderes om det er absolutt nødvendig å gjennomføre serviceoppdraget. I så fall må det gjennomføres fullt smitteverntiltak, med smittevernutstyr og vask av eks verktøy i etterkant.