VBL

Innhold

Gratis etterutdanning for ansatte, permitterte og ledige

I oktober åpnes det opp for etterutdanning i digitalisering for fagarbeidere. Tre moduler fra fagskoleutdanningen "Den digitale fagarbeider" tilbys gratis - og kan tas i kombinasjon med jobb. Permitterte kan også delta uten å miste dagpengene.

Kilde: BNL:no

Regjeringen har bevilget ekstra midler til etterutdanning og kompetanseutvikling på grunn av koronakrisen.

BNL, Fellesforbundet og Norsk Industri samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge om bransjeprogrammet for byggenæringen og industrien. Det utvikles modulbaserte etterutdanninger for fagarbeidere for å sikre at vi har riktig kompetanse for et arbeidsliv i endring.

I den forbindelse tilbys nå tre moduler fra fagskoleutdanningen «Den digitale fagarbeider» i Trondheim og Stavanger i oktober. Tilbudet er  utviklet ved Fagskolen i Oslo Akershus. Modulene er:

  • Grunnleggende digitale ferdigheter
  • Digital hverdag
  • Digital produksjon

Påmelding er løpende

Opplæringen foregår dels ved samlinger og dels digitalt. Mer informasjon om påmelding og gjennomføringsdatoer i oktober (modul 1 og 2) og januar (modul 3) finnes her:

https://fagskolen-oslo.no/nyheter/sats-pa-kompetanse-na

Les mer om flere opplæringstilbud i bransjeprogrammene:

https://www.kompetansenorge.no/bransjeprogram-med-studie--og-opplaringstilbud/