Høy aktivitet, men stadig forsinkelser

Nyhet

Publisert

– Selv om den generelle markedssituasjonen er god, er det urovekkende at fortsatt så mye som syv av ti bedrifter svarer at de opplever varsler fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset, sier samfunnspolitisk direktør Jørgen Leegaard i BNL.

NHOs 23. koronaundersøkelse ble gjennomført i begynnelsen av september.

Her finner du nøkkeltall for BNL samlet.

– Vi ser samme tendens som undersøkelsen fra august. Markedssituasjonen er generelt sett god. Kun fem prosent svarer at den er dårlig og det er bare 15 prosent som opplever lavere etterspørsel og kansellering av ordre, sier Leegaard videre

Som sist er det også svært få bedrifter som mener det er fare for å gå konkurs.

– Vi er fortsatt inne i høysesongen for næringen, og det er gledelig å se at det er god driv og aktivitet, selv om det selvfølgelig som alltid er forskjeller mellom de ulike bransjene og markedene, sier Leegaard videre.

Som forrige undersøkelse så er det særlig de varslete forsinkelser eller kanselering av leveranser som bekymrer.

– Dette henger trolig nok sammen med tilgangen til råvarer og råstoff som har vært en utfordring en god stund nå. Det er fortsatt stor etterspørsel etter en del råvarer og råstoff på verdensmarkedet, samt fraktutfordringer for enkelte varer som kan bidra til forsinkelser på prosjekter, sier han.

BNL har også fulgt med på ordresituasjonen til bedriftene gjennom pandemien og ordresituasjonen et stykke frem i tid.

– Nå svarer 46 prosent av bedriften ser på ordrereserven for neste år er omtrent den samme som den var før pandemien, mens 23 prosent svarer at den er noe bedre eller svært mye bedre.

Det har kommet tilbakemeldinger fra enkelte bedrifter om at de for alvor begynner å kjenne på ordretørke.

– I undersøkelsen svarer en femtedel av bedriftene (21 prosent) at ordrereserven er svakere. Vi legger samtidig merke til at her er det et strekk i laget mellom de ulike bransjeforeningene hvorav bedriftene tilknyttet EBA svarer over en tredel av bedriftene det samme (36 prosent), og den er stigende nå etter sommeren, avslutter Leegaard.

Tall fra VBL-bedrifter

ca. 30 % av VBLs medlemmer har svart på undersøkelsen. Og svarene viser liten endring fra resultatene som ble presentert i august.

  • 43 prosent opplever markedssituasjonen som god – og 54 prosent tilfredsstillende
  • 11 prosent opplever lavere etterspørsel /kansellering av ordre.
  • Hele 73 prosent oppgir at leverandører har varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset.
  • 19 prosent melder at de har hatt lavere omsetning enn normalt de siste fire ukene.
  • 24 prosent opplever likviditetsproblemer.
  • 8 prosent vurderer at det er en reell risiko for at bedriften vil gå konkurs som følge av koronaviruset. 5 % svarte bekreftende på dette i juni.
  • 46 prosent oppgir at bedriftens ordrereserve for 2022 er tilsvarende en normalsituasjon. 16 prosent opplever den som bedre, mens 30 prosent opplever den som svakere.