Innleie - er du oppdatert på regelverket?

Nyhet

Publisert

Selvom arbeidstakere som hovedregel skal ansettes fast, er muligheten til å leie inn arbeidskraft viktig for bedriftene i byggenæringen. Men det må gjøres på riktig måtet. Her har BNL samlet råd og anbefalinger om innleie.

Det er viktig at innleie skjer i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende tariffavtaler. Det er også viktig at man har en god dialog med tillitsvalgte om disse temaene.

BNL oppfordrer alle bedriftene i byggenæringen til å være påpasselig med å holde seg godt innenfor regelverket knyttet til innleie. Det er viktig at man ikke opererer i gråsonen eller forsøker å tøye grensene for når det er tillatt å leie inn.

BNL oppfordrer alle bedrifter til å sette seg grundig inn i hvilke regler som gjelder og gjøre seg godt kjent med BNLs veiledninger og anbefalinger knyttet til seriøs innleie.

Vi minner i den forbindelse om følgende:

Hvis din bedrift har behov for bistand knyttet til innleie, kan BNLs advokater kontaktes