VBL

Innhold

Klar for den digitale byggeplassen?

I august starter Fagskolen i Oslo på nytt opp den modulbaserte etterutdanningen "Den digitale fagarbeider".

"Den digitale fagarbeider" er et tilbud til bedrifter i byggenæringen og deres medarbeidere slik at de kan styrke sin digitale kompetanse og arbeide mer effektivt.

Praktisk digital kompetanse
Fagarbeidere i produksjonen må kunne håndtere digitale modeller av bygg og tekniske anlegg, og digital kompetanse er en forutsetning for god samhandling og kommunikasjon i prosjektene.

Fagskolen Oslo Akershus har utviklet utdanningen i samarbeid med BNL og Fellesforbundet, og i prosessen har de fått innspill fra en rekke bedrifter. Modulene er praktisk rettet og kan gjennomføres mens man er i full jobb.

Søknadsfristen er 1. august.

Les mer ometterutdanningen her eller last ned informasjonshefte her.