VBL

Innhold

Koronaviruset: NHO svarer

NHO anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Her finner du svar på de fem mest stilte spørsmålene NHO får om viruset.

Her finner du NHOs samleside for informasjon knyttet til koronaviruset.
 
1. Hvilke råd skal jeg forholde meg til når det gjelder koronaviruset?

Lytt til myndighetenes råd. Relevante råd finner du her: 

a. Folkehelseinstituttets anbefalinger 
b. UDs reiseråd 
c. Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

2. Hva gjelder for reiser og karantene?

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten, som har vært i områder med vedvarende spredning av koronaviruset, om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. For andre ansatte gjelder folkehelseinstituttes reiseråd. De fraråder reise til områder med utbredt smittespredning. 
Oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet (fhi.no)

3. Hvordan håndterer vi kontrakter som ikke innfris?

Utbruddet kan medføre at du ikke mottar varer eller tjenester som bestilt. Vår artikkel Korona og kontrakter  gir svar på hvordan du kan forholde deg til uteblitte varer eller tjenester. 

4. Hva gjelder ved behov for permitteringer? 

Koronaviruset kan gi opphav til driftsforrstyrrelser ved manglende levering av råvarer, eller at det oppstår arbeidsmangel fordi bestillinger stopper opp. Hvis arbeidstakerne ikke kan sysselsettes, kan dette gi grunnlag for permittering. NHOs medlemmer finner veiledning om permittering på Arbinn.no. Ellers anbefaler vi våre medlemmer å kontakte sin landsforening for råd. 

5. Hvilke regler gjelder for sykepenger i denne sammenheng?

Rett til sykepenger/plikt for arbeidsgiver til å utbetale slike, reguleres av folketrygdloven.
Informasjon fra NAV om sykmeldinger knyttet til Koronaviruset (nav.no)