VBL

Innhold

Kurs i bruk av NS-kontrakter for underentreprenører

Arbeidsgruppen for kontrakter og konflikter har ferdigstilt en veileder og sjekkliste for bruk av NS-kontrakter for underentreprenører (NS 8415, -16 og -17). Nå planlegges en rekke arbeidsseminarer landet rundt - meld din interesse!

Resultatet av arbeidsgruppens arbeid skal tilgjengeliggjøres for VBLs medlemmer på lukkede medlemssider over nyttår.

Ønsker du å delta på seminar? Meld din interesse!

Den 28. januar arrangeres første arbeidsseminar om veilederen og sjekklisten i Bergen.
Seminarene skal tilbys til medlemmer over hele landet, men VBL ønsker at avdelingene melder interesse for å holde disse.

Kostnadene for å delta skal holdes til et minimum og skal kun gå til å dekke selvkost for deltakerne.
Vi tror dette blir et svært nyttig kurs for alle som jobber i prosjektmarkedet, både for store og små bedrifter!

Meld din interesse til din lokale Oldermann, som så videreformidler kursbehovet videre til VBL sentralt.