VBL

Innhold

Lindab støtter VBL

Visste du at Lindab årlig bidrar med økonomisk støtte til VBL? - Vi heier på VBL som gjør en viktig jobb på flere fronter for å sikre en seriøs og bærekraftig byggenæring, sier salgssjef i Lindab, Ingvar Skogland.

Samarbeidsavtalen mellom VBL og Lindab ble signert i 2017 med foreløpig varighet ut 2021.

- De 300.000 kr VBL mottar årlig fra Lindab tilsvarer et snitt av kontingentinntekten fra 15 medlemsbedrifter, og er et betydelig bidrag inn i vårt arbeide, sier daglig leder i VBL, Ane Dyrnes.

Som motytelse får Lindab tillatelse til å profilere egne kurs, arrangement og annonse på VBLs nettsider, samt tilgang til Oldermannsmøter, fagtreff, landsmøter og lokale arrangement.

Samarbeid på tvers av verdikjeden gagner medlemmene

- VBLs arbeidsoppgaver favner bredt. Vi jobber med alt fra kompetanseheving hos medlemmer, til utdanningspolitikk. Fra arbeid med lover, forskrifter og standarder til rekruttering av ungdom, for å nevne noe, sier Dyrnes, og fortsetter:

- Lindab er en viktig støttespiller til vår bransje, og bidrar gjennom samarbeidsavtalen til at VBL kan jobbe enda mer for å fremme medlemmenes interesser.

Hun påpeker også hvor viktig det er at en bransjeorganisasjon har kontakt med hele verdikjeden innad i bransjen.

- Samarbeidsavtalen gir også en tettere kontakt mellom VBL og leverandørleddet, og legger til rette for at vi kan gå mer i takt og bidra til utvikling og nyskapning innen hverandres segmenter.

VBL tar tak i viktige utfordringer

- Som alle andre i bransjen, ser vi i Lindab at det tidvis dukker opp uheldige saker i media hvor ufaglærte og useriøse aktører med manglende kompetanse har vært involvert. Dette er en stor utfordring for bransjen generelt, men har også naturligvis betydning for oss som leverandør, sier Skogland.

Han bekrefter at kontakt med de utførende er avgjørende for å redusere antall feil, og sikre kompetanse.

- En ting er at det er vanskelig å konkurrere mot importerte lavprisprodukter, en annen ting er at våre produkter kan miste renommé dersom de blir montert feil, man bruker feil type innfestningsmidler eller at håndverker forårsaker andre byggetekniske feil på bakgrunn av manglende kompetanse.

Lindab mener VBL er en viktig aktør for å fremme seriøsitet og bærekraft, både innad i bransjen og i byggenæringen forøvrig.

- I tillegg er det naturligvis både lærerikt og givende for oss som organisasjon å få mulighet til god kommunikasjon med de mange lokale laugene rundt om i Norges land som besitter stor kompetanse og som gjør en viktig jobb for faget, avslutter Skogland.