VBL

Innhold

Redusert ordretilgang bekymrer

Ettersom ordrereservene synker frykter nå 7 % av VBLs medlemmer konkurs. 4 % har allerede gjennomført oppsigelser, mens 14 % planlegger oppsigelser.

I juni svarte 9 % at de vurderte konkurs som sannsynlig.
Forrige uke svarer 14 % at de planlegger oppsigelser, en oppgang fra forrige undersøkelses 6 %. Dette henger sannsynligvis sammen med at 29 % melder om en ordrereserve på 4 uker eller mindre for å sikre full sysselsetting.
Dette stemmer overens med tallene fra byggenæringen forøvrig.

– Det er fortsatt stor usikkerhet i markedene og det er vanskelig å holde oppe samme aktivitetsnivå på grunn av de nødvendige smittevernstiltakene. Forutsigbarhet fra Stortinget nå i høst er avgjørende slik at det skapes større trygghet for at bl.a. kommuneøkonomi styrkes og at vi får ordre ut i markedet, sier Jon Sandnes, adm.dir i BNL.

25 % av VBLs medlemmer knytter tap av omsetning til gjeldende smittevensregler. 38 % melder om lavere ordrereserve enn samme måned i fjor.

Ingen av VBL-bedriftene som har deltatt i undersøkelsen, og kun 3 % av bedriftene i byggenæringen forøvrig, har benyttet seg av muligheten for lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb. Les mer om denne muligheten her:

Tilskudd til bedrifter som tar permitterte ansatte tilbake på jobb