VBL

Innhold

Arbinn: Arbeid og lønn på røde dager?

I utgangspunktet skal det være arbeidsfri på alle helligdager. Men det finnes unntak.

Arbinn.no er NHOs kunnskapsbank for arbeidsgiverspørsmål. Her finner du nyttig informasjon om alt fra ansettelse, GDPR, arbeidsmiljø og sykefravær. Og også informasjon om lønnsforhold og når arbeidstakere har krav på fri.
Besøk Arbinn her.

Helligdager og lønn

Som nevnt skal arbeidstakere i utgangspunktet ha fri alle røde dager. Men - arbeid på helligdager er tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig. Eksempler på dette er fabrikker med døgndrift, hoteller, helseinstitusjoner og politi.  Det gjøres også unntak for typiske utsalgssteder som for eksempel kiosker, mindre butikker, restauranter, bensinstasjoner og museer.

Lønn på røde dager

Selv om arbeidstaker som utgangspunkt har krav på fri, så medfører ikke det nødvendigvis en lønnsplikt for arbeidsgiver. I hvilken grad en ansatt har krav på lønn for disse dagene avhenger av hva som er avtalt. Det er vanlig at tariffavtaler har bestemmelser om lønn på røde dager.

Dersom arbeidstaker har fast månedslønn, skal den være lik hver måned uavhengig av antall røde dager.
Arbeidstakere som jobber timer har kun krav på lønn de timene de faktisk jobber. Jobber de ikke røde dager, får de heller ikke lønn for disse.

Les mer om ulike situasjoner hvor ansatte kan ha krav på lønn på helligdager her.

For 1. og 17. mai gjelder egne regler

Arbeidstid på 1. og 17 mai er regulert på samme måte som arbeid på helligdager - utgangspunktet er at det skal være arbeidsfri. Der 1. og/eller 17. mai ikke faller på søndag eller annen helligdag, skal arbeidsgiver betale full lønn til arbeidstaker, selv om den ansatte ikke arbeider den dagen.

Dette er aktuelt for ansatte med timebetaling, ettersom ansatte med månedslønn får utbetalt fast lønn uavhengig av hellig- og høytidsdager. Vilkåret for å få betalt er at arbeidstakeren må ha vært ansatt hos arbeidsgiver i 30 dager sammenhengende forut for den aktuelle høytidsdagen.

Helligdager hvor ansatte normalt sett har rett på fri
 • Vanlige søndager
 • Første juledag
 • Andre juledag
 • 1. januar
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • Første påskedag
 • Andre påskedag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • Første pinsedag
 • Andre pinsedag
 • Egne regler for 1.mai og 17.mai