VBL

Innhold

Nordic Metal Waste Reduction Project offisielt sparket i gang

Mandag 21.9 møttes Nordisk ventilasjon-og blikkenslagermesterforbund digitalt for offisiell oppstart av det nye nordiske samarbeidsprosjektet som tar sikte på å redusere metallavfall fra blikkenslagerverksteder med hele 30 %.

I tillegg til medlemslandene var også økonomisk støttespiller og samarbeidspartner Nordic Innovation invitert.

Med stadig strengere krav til avfallshåndtering både fra EU og nasjonale myndigheter, har de fire nordiske forbundene Plåt och vent (Sverige), Tekniq (Danmark), Samtok idnadarins (Island) og Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (Norge), samlet seg om et felles prosjekt.

Bakgrunnen for prosjektet finner vi i Avfallspyramiden, en modell som viser prioriteringene i nordisk og europeisk avfalls- og gjenvinningspolitikk.

Gjennom uttesting av ulike metoder for avfallsreduksjon i en forhåndsvalgt gruppe blikkenslagerverksteder vil prosjektet etablere «best practice», som siden vil deles og implementeres i organisasjonenes øvrige medlemsbedrifter.

Prosjektets mål er tredelt:
  1. Redusere bransjens metallavfall med inntil 30 %. Dette vil merkbart redusere den enkelte bedrifts utgifter til avfallshåndtering, samt sørge for at bransjen overholder gjeldende – og fremtidig lovverk knyttet til avfall.
  2. Synliggjøre blikkenslagerbransjen som en attraktiv og moderne samarbeidspartner for byggenæringen forøvrig.
  3. Bidra til en mer bærekraftig byggenæring.

Prosjektet organiseres av norske Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) i tett samarbeid med de øvrige nordiske organisasjonene. Innsamling av data om dagens situasjon begynner nå i september.