VBL

Innhold

Midlertidig endring i VBLs administrasjon

I forbindelse med daglig leders sykmelding vil det bli noen endringer i VBLs medlemsservice.

Henvendelser fra medlemmer rettes til Jan Erik Clausen. Telefon 958 97 888.

All kontakt og oppfølging mellom VBL og BNL/ NHO er fordelt etter tema blant styrets medlemmer.

Ta gjerne kontakt med styreleder Jan Henrik Nygård ved spørsmål.