Nå kan også blikkenslagere søke om godkjenning av utenlandsk opplæring

Nyhet

Publisert

1. november ble NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring utvidet. Nå står både taktekkere og blikkenslagere på listen over fag som kan søke godkjenning.

– Vi er glade for at vi nå nok en gang kan utvide ordningen med godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring med flere kvalifikasjoner. Tidligere hadde ikke denne gruppen søkere noen reell mulighet til å få godkjent den medbrakte utdanningen sin. Nå er ordningen tilgjengelig for 22 yrker fra fem land, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Les hele saken hos BNL.no

Blir sidestilt med norsk fag- og svennebrev

Godkjenningsordningen går ut på at NOKUT vurderer om den utenlandske utdanningen har formell status på linje med norsk fag- eller svennebrev, i tillegg til at læreplanene sammenlignes for å sikre at de faglige kravene er innfridd.

– Godkjent fagarbeiderkompetanse betyr at arbeidstakeren kvalifiserer seg til flere stillinger og kan benytte godkjenningen for eksempel i lønnsforhandlinger. For bedriften kan det å ansette godkjente fagarbeidere være avgjørende i en del tilfeller der det stilles krav om at en minimumsandel av arbeidsstyrken skal være godkjente fagarbeidere. Dette er altså en ordning som både tjener den enkelte arbeidstaker, arbeidsgivere og det norske samfunnet, forklarer NOKUT-direktøren.

De fem landene som foreløpig er med i godkjenningsordningen representerer en betydelig del av arbeidsinnvandringen til Norge. Dette er Estland, Latvia og Litauen, Polen og Tyskland.

Samarbeid med arbeidslivet om sakkyndige

Alle som deltar i ordningen, vil få sine utenlandske kvalifikasjoner vurdert av sakkyndige. Disse oppnevnes av NOKUT, men hentes fra arbeidslivet.

– Vi har et godt samarbeid med myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen, som bistår i oppnevnelsen av de sakkyndige NOKUT bruker i denne ordningen. Det er oppnevnt rundt 100 sakkyndige, som er lært opp og jobber med de faglige vurderingene av kvalifikasjonene som inngår i godkjenningsordningen, avslutter Molander.

Les mer om godkjenningsordningen