VBL

Innhold

Nær 40 prosent av VBLs medlemmer permitterer

38 prosent av bedriftene i VBL svarer at de allerede har permittert ansatte, og nær tre av fire svarer at permittering kan bli aktuelt innen kort tid, viser tall fra NHOs siste medlemsundersøkelse.

Resultatene fra undersøkelsen som ble offentligjort fredag 20. mars viser at 8 prosent av bedriftene i VBL har permittert mellom 75 - 100 prosent av sine ansatte.

- Disse bedriftene er vi ekstra bekymret for. Det må raskt komme treffsikre tiltak som skaper arbeid for små og mellomstore bedrifter, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL i en artikkel som omtaler tallene for hele byggenæringen.

2 prosent har permittert mellom 50 - 75 prosent av de ansatte, 10 prosent har permittert mellom 25 - 50 prosent, og 18 prosent har permittert inntil 25 prosent av de ansatte.

Mange bedrifter melder også om lavere etterspørsel, problemer med å få levert varer og tjenester og kanselleringer av leveranser. 

-Krisen treffer byggenæringen stadig bredere og fra flere kanter. Svakere kronekurs er krevende for industrien. Norges Banks helt nødvendige rentekutt må ikke stoppe i bankene, men komme kundene til gode slik at likviditeten opprettholdes, sier Sandnes i artikkelen på BNL.no.

Dette svarer VBL-bedrifter på undersøkelsens øvrige spørsmål:

  • 78 % merker lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset.
  • 29 % av bedriftene svarer at de mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid pga. Corona-viruset
  • 53 % har problemer med å levere varer og tjenester

På disse to spørsmålene er det litt færre respondenter enn de andre, men de viser at

  • 73 % svarer at det kan bli aktuelt med permittering om kort tid
  • 17 % vurderer oppsigelser som følge av koronaviruset

Her kan du lese resultatene for byggenæringen samlet.