VBL

Innhold

Ny krisepakke: Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen pga koronakrisen.

Kompensasjonsordningen ble presentert på en felles pressekonferanse regjeringen holdt sammen med NHO, LO, Finans Norge og Virke 27.3.20.

Det gjenstår fortsatt å få på plass avgrensning og regelverk for ordningen, men dette vil være klart om kort tid. Regjeringen vil komme tilbake med detaljene om en uke. Målet er at løsningen skal være operativ så snart som mulig.

- En tsunami har rammet norske bedrifter og norske arbeidsplasser. Vi har ikke sett maken. Omsetnings- og produksjonssvikten i mange bedrifter, i mange bransjer, har aldri vært større. I flere bransjer har all omsetning forsvunnet over natten, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Samtidig som bedriftene har mistet store deler av inntektene sine, har de fremdeles store, faste utgifter de må dekke. Tre av ti bedrifter sliter nå med å betale regninger som forfaller om kort tid. For disse bedriftene monner det ikke med lån, og utsetting av skatter og avgifter alene.

2 måneder med mulighet for forlengelse

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

- NHO vil arbeide for en ordning som er kraftfull, enkel, treffsikker, har vide nok rammer og som når ut til bedriftene raskt. Det er også godt å høre fra finansministeren at ordningen vil justeres, om nødvendig. NHO vil være de første til å si ifra hvis vi fortsatt ser at sunne bedrifter går under – da må det mer til, sier Ole Erik Almlid.

Dagens kompensasjonsordning vil ikke treffe alle, men den skal innrettes slik at den treffer de som nå desperat trenger kontanter. I løpet av den neste uken skal detaljene for ordningen landes og presenteres neste fredag.

Les mer om kompensasjonsordningen her og se opptak av pressekonferansen her.