Ny rekrutteringssesong i gang!

Nyhet

Publisert

Allerede 1. oktober startet VBLs rekrutteringskampanje opp igjen på YouTube og sosiale medier. Film og annonser fra i fjor videreføres, men det er også planlagt nye tilskudd til kampanjemateriellet i tiden frem til søknadsfristen 1. mars 2022.

At kampanjen starter allerede i oktober denne gangen er ikke tilfeldig.

- Gjennom innsiktsarbeidet vårt lærte vi at det er lurt å være tidlig ute med synligheten, forteller daglig leder i VBL, Ane Dyrnes. - Konkurransen om oppmerksomheten blant fagene er stor og vi vet at beslutningen om utdanningsvalg er noe som modnes over tid.

Korona førte til en rekke avlyste utdanningsmesser i slutten av 2020 og starten av 2021, som igjen betød at VBL måtte fremskynde produksjonen av digitalt annonsemateriell.

- Det at vi mistet de vanlige møteplassene våre gjorde det ekstra viktig å lage innhold som kan møte ungdom der de er, uten å være avhengige av at de skal komme til oss. Det nyter vi godt av denne sesongen, siden det meste av det vi hadde planlagt allerede lå klart.

Her kan du lese mer om resultatene fra forrige kampanjeperiode.

Nye læreplaner og regionale forskjeller

Siden sist har nye læreplaner kommet på plass. Med god hjelp fra Finn Marius B. Hansen i Læreplanutvalget er derfor innholdet på nettsiden Bliblikkenslager.no oppdatert i tråd med den nye undervisningsplanen.

-  I etterkant av fjorårets søknadsprosess ble det svært tydelig for oss hvor ulikt utdanningstilbud de ulike fylkene har. Vi er derfor i gang med å lage nye regionale undersider som skal inneholde lokaltilpasset informasjon for alle landsdeler. Det finnes for eksempel ikke digitalt tilgjengelig informasjon om alternative utdanningsveier via offisielle informasjonssider. Da er det viktig at vi som bransje tar ansvar for å vise ungdom at de er ønsket og at vi legger til rette for å hjelpe dem inn i faget, selv i fylker som ikke oppretter egne klasser, forteller Dyrnes.

Underlaget til regionsidene er levert av opplæringskontorene. 

Parallelt med aktivitetene rettet mot ungdom jobber administrasjonen også politisk, både på nasjonalt og regionalt nivå, for å sikre et bedre og mer forutsigbart utdanningstilbud på sikt.

I år som i fjor består kampanjen av flere elementer: