VBL

Innhold

Nytt gratis HMS-kurs: Prosjekt Fareblind

Når vi blir litt for godt vant med våre omgivelser begynner vi å overse detaljer. I vår bransje kan det få fatale konsekvenser.

Du kan rett og slett bli fareblind.

Det digitale kurset Fareblind tar for seg grunnleggende sikkerhet på byggeplass. Ved hjelp av "David", som er konstruert for å tåle det samme som en menneskekropp, kan du selv iscenesette ulykker i en digital testlab. For så å lære livreddende regler for å unngå farlige hendelser.

Arbeidsgiver plikter å legge til rette for sikkerhet på arbeidsplassen, samtidig som vi alle må være oppmerksomme på de farene om omgir oss.

Kurset er gratis og ...

  • Gir kunnskap om de 6 største fareområdene
  • Gir kunnskap om livreddende regler
  • Forebygger fareblindhet
Les mer og bestill det digitale kurset her.