VBL

Innhold

Nytt rekrutteringskonsept fra VBL – hjelp oss å bygge en bildebank!

Foto: Anne Christine Bie, HABI

Denne høsten ser VBLs nye rekrutteringsprosjekt dagens lys. Etter en lengre innsiktsfase er vi nå i gang med å lage nytt materiell – både på nett og papir. Men nå trenger vi bilder, masse bilder! Vil du hjelpe oss?

I følge BNL-undersøkelsen «Byggenæringens fremtidsbarometer» sier 87 % av VBLs medlemmer at de mangler fagfolk. Samtidig trekker rørleggerne seg ut av det som hittil har vært felles utdanningsprogram med ventilasjons- og blikkenslagerfaget og tak- og membrantekkerfaget. Det betyr at søkertallet til VG2 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) synker fra omlag 700 til ca. 60. Det kan føre til kutt i skoleplasser, som igjen vil bidra til en vanskeligere rekrutteringssituasjon.

Vi trenger hjelp til å bygge en bildebank! Vil du bidra? Send høyoppløste bildefiler av god kvalitet direkte til
tirill@bekkogbruse.no. Vi er på jakt etter alt fra detaljbilder av metall til store ventilasjonsanlegg, imponerende kupler og fasader.

 

VBL har derfor tatt grep og startet i februar 2020 forarbeidet til en ny rekrutteringssatsning. Vi skal jobbe mer målrettet mot ungdom, og samtidig jobbe aktivt for å bevare et så godt utdanningstilbud som mulig.

Både opplæringskontor og styreledere i VBL-avdelingene er informert om prosjektet, og invitert til å komme med innspill.

Øke kjennskapen til faget

I stedet for å anta at vi som er godt voksne vet hvordan ungdom tenker, har vi snudd på flisa og spurt målgruppa, nemlig ungdommene selv. Vi har intervjuet 200 10. klassinger og deres foreldre via en nettundersøkelse, og vi har dybdeintervjuet en gruppe elever som allerede har valgt faget. Hva er de stolte av? Hva vil de formidle? Hvorfor har de valgt faget?

Den aller største utfordringen vi står ovenfor en manglende kjennskap til faget. Svært få 10. klassinger har hørt om faget, og flertallet av elevene i fokusgruppen hørte først om faget i VG1. Her må vi komme tidligere på banen.

Videre ser vi at den utdanningsinformasjonen som finnes skiller seg lite fra andre fag. Innsikten har lært oss at vi i større grad må løfte frem det som er unikt for ventilasjons- og blikkenslagerfaget og presentere det på en mer spennende måte slik at ungdom fatter interesse.

Etablerer nettside og bildebank

Elevene i fokusgruppen er samstemte: de ønsker seg en mer visuell presentasjon av faget. Når vi nå lager en ny, nasjonal nettside vil vi i mye større grad vise frem de synlige resultatene bransjen skaper. Det betyr at vi er på jakt etter bilder av god kvalitet som både viser prosessen og de ferdigstilte prosjektene. Vi ønsker oss  gode bilder av alt det flotte som skapes i medlemsbedriftene - imponerende fasader, tak, kupler, ventilasjonsanlegg, interiørdetaljer og så videre.

Bildene vil brukes på den nye nettsiden rettet mot ungdom, samt i øvrig informasjonsmateriell. Vi ønsker også å samle bildene sammen med alt rekrutteringsmateriell i en felles bank – som både opplæringskontorer og medlemsbedrifter fritt kan ta i bruk.

Vil dere hjelpe oss? Send bilder direkte til prosjektleder tirill@bekkogbruse.no , husk å merke med fotografens navn / navn på bedrift.