VBL

Innhold

Opplæringslovutvalgets forslag bekymrer byggenæringen

- Det jeg anser som mest bekymringsverdig er forslaget om å ta fra yrkesopplæringsnemndene deres innflytelse på dimensjonering av skoleplasser, sier daglig leder i VBL, Ane Dyrnes.

Opplæringslovutvalget leverte i forrige uke sin utredning og forslag til ny opplæringslov.  BNL, NHO og flere bransjeforeninger er kritiske.
- Det er høyst sannsynlig at dette vil ramme de mindre fagene hardest, de som allerede sliter med å få opprettet skoleklasser, sier Dyrnes.

Jørgen Leegård, direktør for samfunnspolitikk i BNL, vil gå grundig gjennom forslaget, men slår allerede fast at mange av de foreslåtte endringene vil få store konsekvenser dersom de blir vedtatt. - Vi legger spesielt merke til at utvalget foreslår vesentlige endringer i kapittelet om videregående opplæring i bedrift.(kap 29), sier Leegaard i en uttalelse på BNL.no.

Les hele artikkelen hos BNL.

I tillegg til at opplæringskontorene foreslås å miste rollen som opplæringsbedrift, foreslår utvalget altså å ta fra y-nemdene – det vil si partene-  deres avgjørende innflytelse på dimensjoneringen av skoleplasser i fylkene. – Dette kan bidra til at det blir vanskeligere å skaffe læreplasser til de som kommer fra skolen Vg2 yrkesfag, sier Lergaard, som også får støtte hos NHO.