VBL

Innhold

Påminnelse: Opplyser du kundene dine om klageadgang?

"Lov om klageorganer i forbrukersaker" regulerer blant annet forbrukers mulighet til å få sin sak behandlet ved et klageorgan i Norge. Næringsdrivende er forpliktet til å opplyse sine kunder om hvordan eventuelle klager blir behandlet. Slik oppfyller du lovens krav.

Alle medlemsbedrifter i VBL er automatisk tilknyttet Håndverkerklagenemnda, som ble godkjent som klageorgan for forbrukersaker i 2017.

I forbindelse med ikrafttredelsen av loven er altså alle næringsdrivende forpliktet til å gi informasjon til forbrukere om klageorgan som kan forhandle en sak mellom partene. Informasjonen skal være lett tilgjengelig på den næringsdrivendes nettsider og i avtalevilkårene.

Slik opplyser du på nettsidene: 

Samtlige bedrifter må vise til Håndverkerklagenemnda  og Forbrukertvistnemnda på egne nettsider.

Forslag til standardtekst til nettsider (og i villkår) som oppfyller kravene etter loven:
Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo

Alternativt:
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (sett inn bedriftens e-postadresse her).

 Slik opplyser du i brev:

I tilfeller hvor bedriften avviser et krav eller en klage fra kunde skal det også henvises til både Håndverkerklagenemnda  og Forbrukertvistnemnda

Forslag til standardtekst i avvisning av klage (til svarbrev)som oppfyller kravene etter loven:
Hvis du ønsker å gå videre med saken din kan du sende en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo
Alternativt:
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (sett inn bedriftens e-postadresse her).