VBL

Innhold

Politiet øker kontrollvirksomheten

I forbindelse med de økonomiske nasjonale tiltakene som er innført som følge av koronasituasjonen, vil politiet øke sin kontrollvirksomhet betraktelig for å tilse at ordningene ikke misbrukes.

Politiet er beredt til å allokere ressurser der det er behov og ser alvorlig på om noen forsøker å utnytte krisen til egen økonomisk vinning.

- Jeg oppfordrer bransjen til å melde til offentlige myndigheter som NAV, skatt eller politiet dersom de sitter på informasjon om virksomheter som utnytter de forskjellige ordningene, skriver Christina Rooth, Politiinspektør/Næringslivskontakt Oslo Politidistrikt, i en melding til BNL.

For mer informasjon om disse ordningene se Koronaveiviser og Tiltakspakker