VBL

Innhold

Koronaundersøkelsen: lite endring fra september.

- Noen positive funn, men nedgangen i ordrereserven bekymrer, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Det er litt færre som har merket lavere etterspørsel eller kansellering av ordre på grunn av korona, og det er også færre som har opplevd forsinkelser eller kanselleringer av leveranser, men fortsatt er omkring en tredel av bedriftene rammet, sier Jon Sandnes om BNL-tallene.

36 prosent av bedriftene har fått omsetningen redusert siste fire uker sammenliknet med samme periode i fjor.

8 prosent av bedriftene vurderer nå at det er en reell risiko for at bedriften deres kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset, mens 11 prosent har likviditetsproblemer

– Vi merker oss at mange bedrifter kjenner på usikkerheten spesielt når det gjelder ordresituasjonen. Hele 45 prosent av bedriftene har lavere ordresituasjon nå sammenlignet med i fjor, samtidig er det også en økning av bedrifter som har høyere ordrereserve. Dette kan reflektere de store forskjellene det er mellom fylker og de ulike bransjene. Tallene våre viser blant annet at trevarebedriftene gjør det bedre enn snittet, mens de mindre håndverksfagene er hardere rammet.

Det offentlige og særlig kommunene i hele landet er viktig for den lokale aktiviteten i byggenæringen.

– Stortinget må sørge for at kommunesektoren blir kompensert for sine inntektstap slik at ikke oppdrag til byggenæringen blir salderingsposter. I tillegg må både stat og kommune opptre som forutsigbar bestiller slik at samfunnsøkonomiske prosjekter blir gjennomført som planlagt. Innkjøpene må også være grønne, sier Sandnes.

Tall fra VBL-bedrifter

Svært få (kun 30 i september og 29 i oktober) av VBLs omlag 185 medlemmer har svart på undersøkelsen, så vi skal være forsiktig med å konkludere utfra bransjespesifikke tall.

I juni svarte 9 % av VBLs medlemsbedrifter at de vurderte konkurs som sannsynlig, i september steg tallet til 17 %, i oktober synker det noe til 14 %.

6 % svarte at de planla oppsigelser i juni, dette steg til 14 % i august - og har deretter steget til 17 % både i september og oktober.

40 % av bedriftene sier både i september og oktober at de opplever redusert ordrereserve sammenlignet med samme periode i 2019.

Her kan du se tallene for byggenæringen samlet.