VBL

Innhold

Strakstiltak for bedrifter

Fredag 13. 3 la regjeringen frem den første av i alt tre tiltakspakker for næringslivet.

Les finansministerens innledning her.

Hovedtrekk fra første fase:

- Arbeidsgiverperioden ved permittering kuttes fra 15 til to dager.

- Frist for innbetaling av formueskatt utsettes.

- Selvstendig næringsdrivende (ENK) får utsatt innbetaling av forskuddsskatt til 1. mai.

- Ventedager før utbetaling av dagpenger til permitterte opphører.

- Kravet om 50 % arbeidstidsreduksjon for å ha rett til dagpenger endres til 40 %.

- Skattereglene endres slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Spørsmål om Koronaviruset? BNL og NHO står klar til å hjelpe.
Informasjon fra BNL
Informasjon fra NHO
Chat : Logg deg på Arbinn.no velg kontakt - chat - spørsmål om korona
Telefon: Medlemssenterets telefonnummer er 23 08 84 40. De setter deg i kontakt med riktig person.
Chat og telefon er åpen fra kl 08:00 til 20:00