Konsekvenser av strengere tiltak i Oslo-regionen

Selvom 25 kommuner i Oslo-regionen nå er rammet av de strengeste smitteverkstiltakene siden mars, betyr ikke det nedstenging av byggeaktivitet eller serviceoppdrag.

Både BNL og NHO jobber nå for avklaring av situasjonen som har oppstått som følge av utbruddet i Nordre Follo.
I første omgang er ikke byggenæringen direkte berørt, mens nedstengingen har fått umiddelbare konsekvenser for en rekke andre næringer. 

– Vi registrerer at det fortsatt skal være tillatt med nødvendige arbeidsreiser – med andre ord – dette betyr ikke nedstenging av byggeaktivitet. Det vil også være tillatt at arbeidstakere kan kunne reise til og fra byggeplasser på tvers av kommunegrensene, og utføre nødvendige oppdrag hjemme hos kunder. Nå gjelder det mer enn noen gang at bedriftene er flinke til å gjennomføre risikovurderinger og følge smittevernreglene, sier Jon Sandnes i BNL.

Håndverkstjenester i hjemmet, faller altså ikke inn under anbefalingen om ikke å ha besøk i private hjem. Men det er viktig at hver enkelt bedrift gjør gode risikovurderinger.

NHOs budskap til myndighetene
  • Umiddelbar nedstenging gir umiddelbare kostander som må kompenseres.
  • Permitteringskostnader er mest kritisk:
    • Arbeidsgiverperioden bør reduseres til 2 dager.
    • Frem til det er vedtatt og gjort gjeldende, bør permitteringskostnadene dekkes som egen kostnadspost gjennom kompensasjonsordningen. Det er mer treffsikkert enn å øke kompensasjonsgraden.
  • Kompensasjonsgraden bør opp til (minst) 85 pst. i januar og februar.
  • For bedriftene er forutsigbarhet viktigst. En regjering som kommer med tiltak i forkant av utviklingen bidrar til dette.

Situasjonen endrer seg raskt og nye oppdateringer og endringer i tiltak er ventet. Vi anbefaler våre medlemmer å holde seg orientert via BNL.no og NHOs koronasider. På NHOs medlemsportal Arbinn legges det også ut nyttig informasjon blant annet om permitteringsregelverket dersom det er aktuelt.