VBL

Innhold

Usikkerheten øker

Flere bedrifter melder om lavere etterspørsel og kansellering av ordre enn i august, viser NHOs koronaundersøkelse fra september.

Tallene for BNL samlet viser 43 prosent av bedriftene har fått omsetningen redusert siste fire uker sammenliknet med i fjor. Det er også en liten økning til 43 prosent av bedriftene som svarer at ordrereserven er dårligere.

Størst økning ser vi når det gjelder forsinkelser eller kanselleringer av leveranser fra leverandører. Her har tallet gått fra 35 prosent til 42 prosent. Samtidig har 33 prosent av bedriftene merket lavere etterspørsel eller kansellering av ordre – opp fra 28 prosent.

- Det er som alltid store forskjeller mellom bransjer, markeder og regioner, men vi så en bedring inn mot sommeren. Nå er vi på full fart inn mot høsten og det kan se ut til at usikkerheten øker igjen og det påvirker bedriftene, sier Jon Sandnes, adm.dir i BNL.

Tall fra VBL-bedrifter
Kun 30 av VBLs omlag 185 medlemmer har svart på undersøkelsen, så vi skal være forsiktig med å konkludere utfra bransjespesifikke tall. Men sammenligner vi juni, august og september ser vi tegn til en negativ trend.

I juni svarte 9 % av VBLs medlemsbedrifter at de vurderte konkurs som sannsynlig, i september har tallet steget til 17 %.
Videre svarte kun 6 % at de planla oppsigelser i juni, i august steg dette til 14  %, og i september er det igjen økt - til 17 %.
40 % av bedriftene sier i september at de har opplever redusert ordrereserve sammenlignet med samme periode i 2019.