Webinar: Kontrakter og prosjektgjennomføring i Nord

VBLs medlemmer i nord inviteres til gratis tverrfaglig seminar med praktisk gjennomgang av de kritiske fasene i entreprisekontrakter. Målet med webinaret er å øke kompetansen og redusere konfliktnivået mellom partene i prosjekter.