Bli medlem

Som medlem i VBL er du med på å ta ansvar for bransjens rammebetingelser og fremtid

Søk om medlemskap

Søknadsskjema for innmelding
INNMELDINGSERKLÆRING (med vedlagt registreringsskjema)
Bedriftens fagområde
12. Er bedriften del av et konsern?
18. Har bedriften tariffavtale?
19. Forventer bedriften konflikt med noen av sine ansatte?
20. Har bedriften eget verksted?
21. Hvilken lokalavdeling ønsker bedriften å melde seg inn i?

VBLs vilkår/betingelser

Ved innsending av søknad aksepteres følgende:

  1. Bedriften forplikter seg til å overholde VBLs vedtekter og de beslutninger som fastsettes i henhold til disse, samt aksepterer kollektivt medlemskap i den landsforening VBL er tilknyttet. 
  2. Bedriften forplikter seg til å overholde NHOs vedtekter og de beslutninger som fattes i henhold til disse. NHO-medlemskapet omfatter virksomheten i Norge (morselskap med underavdelinger og datterselskaper). 
  3. Bedriften forplikter seg til å bil medlem i en av VBLs lokalavdelinger, samt overholde vedtekter og de beslutninger som fastsettes i henhold til disse.
  4. Bindingstiden er 2 år og utmeldingsfristen er 6 måneder, eller til tariffavtalen utløper, hvis bedriften har slik avtale.

VBLs vilkår/betingelser

Ved innsending av søknad aksepteres følgende:

  1. Bedriften forplikter seg til å overholde VBLs vedtekter og de beslutninger som fastsettes i henhold til disse, samt aksepterer kollektivt medlemskap i den landsforening VBL er tilknyttet. 
  2. Bedriften forplikter seg til å overholde NHOs vedtekter og de beslutninger som fattes i henhold til disse. NHO-medlemskapet omfatter virksomheten i Norge (morselskap med underavdelinger og datterselskaper). 
  3. Bedriften forplikter seg til å bil medlem i en av VBLs lokalavdelinger, samt overholde vedtekter og de beslutninger som fastsettes i henhold til disse.
  4. Bindingstiden er 2 år og utmeldingsfristen er 6 måneder, eller til tariffavtalen utløper, hvis bedriften har slik avtale.