Bli medlem

Som medlem i VBL er du med på å ta ansvar for bransjens rammebetingelser og fremtid

Søk om medlemskap

Søknadsskjema for innmelding
INNMELDINGSERKLÆRING (med vedlagt registreringsskjema)
Bedriftens fagområde
12. Er bedriften del av et konsern?
21. Hvilken lokalavdeling ønsker bedriften å melde seg inn i?

VBLs vilkår/betingelser

Ved innsending av søknad aksepteres følgende:

  1. Bedriften forplikter seg til å overholde VBLs vedtekter og de beslutninger som fastsettes i henhold til disse, samt aksepterer kollektivt medlemskap i den landsforening VBL er tilknyttet. 
  2. Bedriften forplikter seg til å overholde NHOs vedtekter og de beslutninger som fattes i henhold til disse. NHO-medlemskapet omfatter virksomheten i Norge (morselskap med underavdelinger og datterselskaper). 
  3. Bedriften forplikter seg til å bil medlem i en av VBLs lokalavdelinger, samt overholde vedtekter og de beslutninger som fastsettes i henhold til disse.
  4. Bindingstiden er 2 år og utmeldingsfristen er 6 måneder, eller til tariffavtalen utløper, hvis bedriften har slik avtale.