Bli medlem

Som medlem i VBL er du med på å ta ansvar for bransjens rammebetingelser og fremtid

Hvorfor bli medlem i VBL?

VBL er ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes felles talerør overfor myndigheter, samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Som medlem i VBL er du med og tar ansvar for bransjens rammebetingelser og utviklingen av fremtidens byggenæring. I tillegg til et sterkt faglig og sosialt fellesskap, får medlemsbedriftene tilgang til en rekke ressursser og fordelsavtaler.

Hvordan bli medlem

Medlemskriterier

Bedrifter som oppfyller følgende kriterier kan søke medlemskap i VBL:

  • Foretak som har sitt hovedarbeidsområde innenfor ventilasjon-, tak- og/eller fasadearbeider. 
  • Foretak som ikke driver sin virksomhet innenfor hovedkategoriene (jfr. §2 a)), men som har sin virksomhet knyttet til metallproduksjon/håndverksvirksomhet med metallprodukter.

Les mer om kriterier for medlemskap i våre Vedtekter.

Kontingent

Medlemmer i VBL betaler kontingent og serviceavgift til forbundet etter følgende regnestykke:

Kontingent:
0,35 promille av foregående års brutto omsetning eks. mva.
Kontingent minimumsavgift kr. 2.500,-. 
Kontingent maksavgift kr. 21.000,- 

Serviceavgift:
1,95 promille av foregående års brutto omsetning eks. mva.
Ingen minimumsavgift
Maksavgift kr. 19.500,-

Det tilkommer også kontingent til NHO og lokalforeningen.

Bruk kontingentkalkulatoren her for å regne ut riktig kostnad for din bedrift.

Automatisk medlemskap i lokalavdeling, BNL og NHO

Bedrifter som melder seg inn i VBL blir automatisk medlem også i BNL og NHO, samt i den lokale VBL-foreningen.

VBL er en uavhengig organisasjon som sammen med 14 andre bransjeforeninger innen bygg- og anleggsnæringen har dannet Byggenæringens Landsforening (BNL). I BNL håndteres primært saker som bygg- og anleggsnæringen har til felles, og hvor det er behov for ekspertise innen bl.a. næringspolitikk. BNL jobber derfor tett opp mot politiske myndigheter.BNL har også en egen avdeling for kompetansepolitikk og en avdeling for arbeidsrett.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er en sammenslutning av 20 landsforeninger, hvorav BNL er den nest største. Som medlem i NHO-fellesskapet er VBLs medlemsbedrifter en del av Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon. NHO har høy anseelse hos myndigheter og andre sentrale næringsaktører.

Landsforbundets medlemmer er automatisk medlem i den regionale avdeling hvor disse naturlig tilhører. Dersom Landsforbundet har flere avdelinger i en region søker medlemmet om opptak i den avdeling det ønsker tilknytning til. 

Oversikt over VBLs lokalforeninger.

Medlemsfordeler

Faglig og sosialt bransjefellesskap

Medlemmer i VBL blir invitert til en rekke samlinger, både av sosial og faglig karakter. Vi er opptatt av at ventilasjons- og blikkenslagerbedrifter skal bygge både kompetanse og nettverk i bransjen.
Landsmøte, fagtreff og møter i lokalvdelingene er eksempler på slike møteplasser. I tillegg til et rikholdig kurstilbud i samarbeid med øvrige bransjeforeninger i BNL-fellesskapet.

Oversikt over kurs og arrangementer .

Juridisk bistand og arbeidsgiverspørsmål

Medlemskap i VBL gir tilgang til BNLs juridiske avdeling som har spesiell kompetanse innenfor arbeidsrett og arbeidsgiverspørsmål.

Via NHOs nettside Arbinn.no får medlemmer gode tips og veiledning innen bl.a ansettelser, oppsigelser, permittering, tariff, sykefravær, HMS, personvern, offenlige anskaffelser, maler og kontrakter med mer.

VBL har også en gunstig fordelsavtale med advokatfirmaet Bing Hodneland, eksperter innen entrepriserett, kontraktsforhold med mer.

Kurs og kompetanseutvikling

VBL skal legge til rette for kurs og etterutdanning, og heve kompetansen hos utførende, mellomledere og ledere i bedriftene. Her finner du til enhver tid oversikt over aktuelle kurs.

Rabattavtaler

Medlemmer i VBL får tilgang til en rekke rabattavtaler og tjenester. Trenger du for eksempel forsikring, juridisk bistand, arbeidstøy eller lokal oppfølging? Her finner du full oversikt over tilbudet.

Om VBL

Les mer om organisasjonen

Søknadsskjema

Søk om medlemskap

Hovedsamarbeidsleverandører
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt!
  • Ane Dyrnes
  • Daglig leder