VBL

Innhold

VBL Vi samler bransjen!

Nyheter

 1. Nyhet

  Webinar: Vil du selge til offentlig sektor og bli en god leverandør?

  Offentlige anskaffelser er et marked på snart 600 milliarder kroner. Markedet er åpent for gründere og små bedrifter, men hvordan skal du komme deg inn på det? Bli med på gratis webinar i regi av NHO 2. mars.

 2. Nyhet

  Lindab støtter VBL

  Visste du at Lindab årlig bidrar med økonomisk støtte til VBL? - Vi heier på VBL som gjør en viktig jobb på flere fronter for å sikre en seriøs og bærekraftig byggenæring, sier salgssjef i Lindab, Ingvar Skogland.

 3. Nyhet

  Bekymret for opplæringskontorene

  I forslaget til ny Opplæringslov (NOU 2019: 23) foreslås endringer som vil kunne få store konsekvenser, spesielt for opplæringskontorenes rolle fremover. VBL mener opplæringskontorene utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å ivareta lærlingenes utdanning, og er skeptisk til å overlate dette ansvaret til skole og fylkeskommune.

 4. Nyhet

  Nordisk avfallssamarbeid

  Det er varslet en innstramming av kravene knyttet til avfallsreduksjon, noe som vil kreve stor omstilling for VBLs medlemsbedrifter. Et nytt nordisk samarbeid er derfor under oppseiling for å forberede bransjen på mer bærekraftig drift.

 5. Nyhet

  Byggkvalitetutvalget foreslår store endringer

  Etter to års arbeid har Byggkvalitetsutvalget nå avlevert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartement. Utvalgets forslag vil kunne endre mange forhold på byggeplassen. VBL setter ned eget utvalg for å gjennomgå rapporten og utarbeide sitt høringssvar.

Her finner du oversikt over aktuelle kurs og arrangementer.

Her finner du oversikt over alle medlemsbedrifter i VBL.

Fordelsavtaler

Som medlem i VBL får du tilgang til en rekke rabattavtaler og tjenester. Trenger du for eksempel forsikring, juridisk bistand, arbeidstøy eller lokal oppfølging? Disse og flere andre fordeler finner du i Medlemsportalen vår.

Foto: Statsbygg, Elias Dahlen

VBL samler bransjen og vi vil gjerne ha deg med på laget!

Her finner du oversikt over medlemsfordeler, kontingent og vedtekter.

Blikkenslageren er et fagblad som skal inspirere, engasjere og informere blikkenslagere og andre som jobber innenfor ventilasjon, tak og fasade.