Nyheter

 1. NHOs Kompetansebarometer: behov for økt fokus på mindre fag

  NHO la nylig frem årets kompetansebarometer. 63 prosent av bedriftene i NHO Byggenæringen oppga høsten 2023 å ha et udekket kompetansebehov, ned fra 69 prosent året før. Størst er fortsatt behovet innenfor håndverksfagene og ingeniør- og tekniske fag.

 2. Plast fra bygge- og anleggsplasser havner i naturen

  Norsk regelverk er tydelig på at forsøpling ikke skal forekomme. En kartlegging utført av Hold Norge Rent og Nomiko dokumenterer at store mengder plast fra bygge- og anleggsplasser likevel havner på avveie. For å redusere forsøplingen, må aktørene i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen ta plastforsøpling på alvor. Les mer og last ned kartleggingsrapporten her.

 3. Invitasjon til Tariffkonferansen 12. mars

  NHO Byggenæringen inviterer alle medlemsbedrifter til en tariffkonferanse før lønnsoppgjøret 2024. Her vil du få informasjon om kommende tariffoppgjør, samt mulighet til å møte forhandlingsledere og tariffansvarlige.

 4. Nye kvalifikasjonskrav kommer

  DiBK har fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) "å utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til lov- og/eller forskriftsendringer i kvalifikasjonskravene til ansvarlige foretak". NHO Byggenæringen vil i 2024 jobbe med bransjene og DiBK om innspill til kravene.

 5. Meld deg på Akkordkonferansen 2024

  Hvorfor ønsker partene å satse på akkordlønnssystemet, og hva er bakgrunnen for etableringen av et eget servicekontor? Tirsdag 13. februar inviterer Servicekontoret for akkord til konferanse i Oslo. Meld deg på her!

Våre medlemmer

Her finner du oversikt over alle medlemsbedrifter i VBL.

Kursportal

Via medlemskapet i VBL får du tilgang til en rekke kurs fra flere leverandører.

Fordelsavtaler

Gjennom medlemskap i VBL får du tilgang til en rekke rabattavtaler og tjenester. I Medlemsportalen vår finner du full oversikt og linker til bestilling.

E-læring

E-læring er ventilasjons- og blikkenslagerfagets siste oppdaterte læremiddel og er 100% nettbasert. Her finner du informasjon om priser og bestilling.

Foto: Statsbygg, Elias Dahlen.

Bli medlem?

VBL samler bransjen og vi vil gjerne ha deg med på laget!

Her finner du oversikt over medlemsfordeler, kontingent og vedtekter.

Fagbladet Blikkenslageren

Blikkenslageren er et fagblad som skal inspirere, engasjere og informere blikkenslagere og andre som jobber innenfor ventilasjon, tak og fasade.