Nyheter

  1. Budsjettforliket: Bedre for byggenæringen

    BNL setter pris på at regjeringspartiene og SV har prioritert tiltak som både løser viktige samfunnsutfordringer og avhjelper den alvorlige markedssituasjonen i byggenæringen.

  2. Bli mester?

    Medlemmer i VBL får 10 % rabatt på mesterutdanning fra Blimester.com. Søk nå og start allerede i januar 2024.

  3. Foreslår 8 tiltak for bygg- og anleggsnæringen

    Byggenæringen opplever nå en krevende markedssituasjon. Full stopp i byggenæringen gjør at antall helt arbeidsledige i bygg og anlegg skyter i været. BNL og Fellesforbundet lanserer nå åtte tiltak for å bedre markedssituasjonen.

Våre medlemmer

Her finner du oversikt over alle medlemsbedrifter i VBL.

Aktivitetskalender

Her finner du oversikt over aktuelle kurs og arrangementer.

Fordelsavtaler

Gjennom medlemskap i VBL får du tilgang til en rekke rabattavtaler og tjenester. I Medlemsportalen vår finner du full oversikt og linker til bestilling.

E-læring

E-læring er ventilasjons- og blikkenslagerfagets siste oppdaterte læremiddel og er 100% nettbasert. Her finner du informasjon om priser og bestilling.

Foto: Statsbygg, Elias Dahlen.

Bli medlem?

VBL samler bransjen og vi vil gjerne ha deg med på laget!

Her finner du oversikt over medlemsfordeler, kontingent og vedtekter.

Fagbladet Blikkenslageren

Blikkenslageren er et fagblad som skal inspirere, engasjere og informere blikkenslagere og andre som jobber innenfor ventilasjon, tak og fasade.