Nyheter

  1. Nytt styre i NHO Byggenæringen

    4. juni inviterte NHO Byggenæringen til Generalforsamling og fagdag. Tema denne gangen var hvordan næringen kan løfte seg gjennom krisen. Det ble også valgt nytt styre, hvor blant andre Egil Pettersen fra VBL fortsetter som styremedlem.

  2. Arbeidsledigheten i byggenæringen øker

    NAVs siste statistikk for arbeidsmarkedet viser at ledigheten øker kraftig og mest i byggenæringen. Heldigvis ser VBLs medlemmer ut til å klare seg greit foreløpig.

Våre medlemmer

Her finner du oversikt over alle medlemsbedrifter i VBL.

Kursportal

Via medlemskapet i VBL får du tilgang til en rekke kurs fra flere leverandører.

Fordelsavtaler

Gjennom medlemskap i VBL får du tilgang til en rekke rabattavtaler og tjenester. I Medlemsportalen vår finner du full oversikt og linker til bestilling.

E-læring

E-læring er ventilasjons- og blikkenslagerfagets siste oppdaterte læremiddel og er 100% nettbasert. Her finner du informasjon om priser og bestilling.

Foto: Statsbygg, Elias Dahlen.

Bli medlem?

VBL samler bransjen og vi vil gjerne ha deg med på laget!

Her finner du oversikt over medlemsfordeler, kontingent og vedtekter.

Fagbladet Blikkenslageren

Blikkenslageren er et fagblad som skal inspirere, engasjere og informere blikkenslagere og andre som jobber innenfor ventilasjon, tak og fasade.