E-læring

Illustrasjonsbilde e-læring

E-læring er ventilasjons- og blikkenslagerfagets siste oppdaterte læremiddel og er 100% nettbasert. Her finner du informasjon om priser og bestilling.

Målet med kursene er at alle medarbeidere etter endt opplæring vil ha økt sin kompetanse i ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Kursene egner seg både for etter- og videreutdanning, og som oppslagsverk for bransjen. Kursene inneholder oppdatert fagstoff, lyd, tale, bilder, animasjoner, oppgaver og tester som forsterker læringen. Kursene kan du ta i eget tempo og når du har tid. Etter bestått kurs kan du skrive ut et kursbevis som dokumenterer din kompetanse.

En lisens gir tilgang til alle kursene i 12 mnd

Samlepakken inneholder opplæring innen følgende emner:

  • VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFAGET: Velkommen, Materialer, Drift og vedlikehold
  • HMS & KS: HMS, Kvalitetssikring - KS
  • VENTILASJON: Kanalnett, Luftfordeling, Luftbehandling, Isolasjon, Automatikk, Bygningsmessig, Avsluttende arbeider
  • FASADE: Fasadekledning, Skivetekking, Prefabrikkerte fasadesystemer, Beslag for dører og vinduer, Ulike andre beslag, Diverse tekkinger
  • TAK: Takrenner, Nedløpssystemer, Taktekking med ulike metoder, Stiger og sikringsutstyr, Ulike beslag
  • VERKSTED: Produksjon, Utfoldinger, Maskiner, Verktøy

Løsningen brukes primært av lærlinger, men er også svært godt egnet som teoretisk faglig oppslagsverk i bedriften, eller til intern kursing.
E-læringen er også koblet opp mot ifag, et oppfølgings- og dokumentasjonssystem som forenkler kommunikasjonen mellom lærling og opplæringskontor/faglig leder.

Priser:

Lærlinger:
E-læring + ifag kr. 3.300,- + mva (lisensen varer hele læretiden)
Kun e-læring kr. 2.000,- + mva

Medlemsbedrifter:        
E-læring kr. 2.790,- + mva (1 års lisens)

Ikke-medlemmer:          
E-læring kr. 4.500,- + mva (1 års lisens)

For bestilling av lisens til lærlinger, ta kontakt med din regionansvarlige:

Sør (inkl. Rogaland)    
Stein-Erik Sliper, sliper@rvbl.no , tlf. 986 34 886

Vest
Kjell Hæggernæs, kjell.heggernes@bkbl.no , tlf. 915 57 453

Nord
Lisbeth  Schjelde, lisbeth.schjelde@olk.no , tlf. 488 82 672

Øst
Sven Erik Knutsen, sven.erik@ref.no, tlf. 908 62 417

Bestilling for medlemmer

Bestilling for ikke-medlemmer