E-læring

Illustrasjonsbilde e-læring

E-læring er ventilasjons- og blikkenslagerfagets siste oppdaterte læremiddel og er 100% nettbasert. Her finner du informasjon om priser og bestilling.

Løsningen brukes primært av lærlinger, men er også svært godt egnet som teoretisk faglig oppslagsverk i bedriften, eller til intern kursing.
E-læringen er også koblet opp mot ifag, et oppfølgings- og dokumentasjonssystem som forenkler kommunikasjonen mellom lærling og opplæringskontor/faglig leder.

Priser:

Lærlinger:
E-læring + ifag kr. 3.300,- + mva (lisensen varer hele læretiden)
Kun e-læring kr. 2.000,- + mva

Medlemsbedrifter:        
E-læring kr. 2.790,- + mva (1 års lisens)

Ikke-medlemmer:          
E-læring kr. 4.500,- + mva (1 års lisens)

Skal du bestille e-læring til lærling – ta kontakt med ansvarlig i din region:

Sør (inkl. Rogaland)     
Stein-Erik Sliper, sliper@rvbl.no, tlf. 986 34 886

Vest
Kjell Hæggernæs, kjell.heggernes@bkbl.no, tlf. 915 57 453

Nord
Lisbeth  Schjelde, lisbeth.schjelde@olk.no, tlf. 488 82 672

Bestilling for medlemmer

Bestilling for ikke-medlemmer